Program

08.3009.00
Innsjekk med frokost og kaffe
Gustav Vigeland 1 og 2
09.0009.05
DEL 1: 09.00-09.05: Åpning av konferansen - ett år med en samlet helsenæring. Tilpasninger, utvikling og vekst v/ Ole Erik Almlid​, administrerende direktør i NHO.
09.0509.10
09.05-09.10: Velkommen v/konferansier Morten Marius Skau.
09.1009.20
09.10-09.20: Hovedinnlegg: Regjeringens satsing på helsenæringen i Norge v/ Konstituert statssekretær for næringsminister Jan Christian Vestre, Odd Steinar Viseth.​
09.20
Panelsamtale blir presentert
09.2009.30
Bransjene i helseindustrien kommenterer på regjeringens helsesatsing v/ Leif Rune Skymoen (LMI), Jan Ivar Ingebrigsten (Melanor) og Øystein Eriksen Søreide (Abelia). Ledes av myndighetsdirektør I NHO, Tommy Skjervold.
09.3009.32
Konferansier, Morten Marius har ordet
09.3209.51
Helsepersonellkommisjonen konkluderte med at innovative løsninger og nytenkning er viktige aspekter for veien videre. Lisbeth Sommervoll Administrerende direktør i Vestre Viken HF, stiller på vegne av Helsepersonellkommisjonen og tar oss igjennom funnene i rapporten.
09.5210.00
Helsepersonellkommisjonen – a diamond in disguise v/ Kai Øivind Brenden er nestleder i Norsk Sykepleierforbund (NSF).
10.0010.15
PAUSE
10.1011.10
DEL 2: 10.10-11.10: Sammen om bærekraftig velferd og verdiskaping - innovative og smarte løsninger ​.
10.1010.11
Velkommen tilbake v/konferansier.
10.1110.20
Helsenæringens verdi v/Karita Bekkemellem, administrerende direktør i NHO Geneo.
10.2010.30
Innovative løsninger - behov for strategi for medisinsk teknisk utstyr v/David Lang Regional direktør Nordics, i Intuitive Surgical.
10.3010.40
Co-founder og dagligleder av Dr. Dropin, Daniel Sørli forteller om hvordan de bidrar til å sikre bedre helsetjenester til befolkningen.
10.4010.50
Mer kliniske studier. Et gode både for pasienter, klinikere, industri og AS Norge v/ Nicolas Vaugelade Baust fra Novartis.
10.5011.00
Fremtidens eldreomsorg. Offentlig-privat samarbeid om å skape Norges flotteste og mest innovative sykehjem. Dagligleder i Norlandia, Ida Eide og varaordfører i Bærum kommune Siw Wikan.
11.0011.30
PAUSE
11.3012.30
DEL 3: 11.30- 12.30: Sammen om næringsvekst - for verdens beste velferdssamfunn.
11.3011.33
Velkommen tilbake v/konferansier.
11.3311.50
Økonomiske fremtidsutsikter for helsenæringen, overordnet overblikk og medlemsundersøkelsen Q1 v/Øystein Dørum
11.5011.52
Innledning om panelsamtale: Hvordan sikre bedre offentlig privat samarbeid i fremtiden, og hvordan henger verdikjeden sammen? Ledes av kommunikasjonsdirektør i NHO Geneo, Lena Verås Eriksen.
11.5212.10
Mona Lien, styreleder for helse og velferd i NHO Geneo og administrerende direktør i Humana omsorg og assistanse. Hvordan bransjen bidrar til våre felles helse- og velferdstjenester, og hvordan vi fremover kan sikre et best mulig samarbeid mellom offentlige og private aktører. Administrerende direktør i Espira v/ Marit Lambrechts fremhever barnehagens viktighet i verdikjeden.
12.1012.15
Avslutning v/konferansier.
12.1512.25
Yngvar Tov Herbjørnssønn, administrerende direktør i Norlandia Health & Care group og styreleder I NHO Geneo, takker av.​
12.3013.00
Lunsj
13.0014.00
Generalforsamling