Den norske barnehagemodellen: Fra kapasitetsutvikler til kvalitetsutvikler

23. mar 2023, kl. 08.30–12.00
Påmeldingsfrist 22. mars 2023

Fra venstre: Rådgiver Aslak Versto Storsletten, Civita, stortingsrepresentant Kari-Anne Jønnes (H), Utdannings- og forskningskomiteen, og adm. direktør Marit Lambrechts, Espira.

Den norske barnehagemodellen er en stor suksess. Hvordan sikrer vi et godt samarbeid mellom det offentlige og de private barnehagene i fremtiden?

Sted: Næringslivets hus, Majorstuen, Oslo. 
Dato: 23. mars 2023. 
Tidspunkt: kl. 08.30-12.00

Vi åpner dørene fra 08:30 med innsjekk og kaffe. Programstart: 09.00.

Program

Kl. 09.00-9.10: Velkommen

Kl. 09.10:  Regjeringens strategi for barnehagene: «Barnehagen for en ny tid» v/ statssekretær Kjetil Vevle, Kunnskapsdepartementet. 

Kl. 09.30: Hvordan viderefører vi den norske barnehagemodellen? v/ rådgiver Aslak Versto Storsletten, Civita

Kl. 09.50-10.00: Pause

Kl. 10.00: Hvordan jobber vi systematisk med kvalitet i barnehagen? v/ fag- og utviklingssjef, Mari Fagerheim, Espira.

Kl. 10.20 Panelsamtale: Hvordan vil private barnehager bidra til fortsatt kvalitetsutvikling i sektoren?

Adm. direktør Marit Lambrechts, Espira.
Daglig leder Helle Soos, Trollklubben barnehage.
Divisjonsdirektør Kristin Voldsnes, Norlandia Barnehagene.

10.40-10.50: Pause

Kl. 10.50: Panelsamtale: Hvilke ambisjoner har politikere for barnehagesektoren fremover?

Stortingsrepresentant Kari-Anne Jønnes (H), Utdannings- og forskningskomiteen.
Stortingsrepresentant Maren Grøthe (Sp), Utdannings- og forskningskomiteen.

Kl. 11.30: Sammen om løsningene. Dialog rundt bordene.

Kl. 12.00: Avslutning