Arrangement

Medlemswebinar om den nye BHT-forskriften

26. jan 2023, kl. 08.30–10.00
Påmeldingsfrist 26.01.2023

Torsdag 26. januar kl 8.30 inviterer vi sammen med vår medlemsbedrift Avonova til morgenwebinar om den nye BHT-forskriften som trådte i kraft 1 januar. Vi skal også legge frem mandat og forslag til bransjepolitisk arbeid for 2023.

Her er lenke til arrangementet:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Yzg1MjdlNDAtMTNmNC00NDI2LWEyNGYtM2I5OWRmYWEwZmJl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2221be13a8-b92f-4a80-9cf3-17026d4a8118%22%2c%22Oid%22%3a%22d0d6f981-528e-4de7-90ab-fc7b5f43fed3%22%7d

Den nye forskriften regulerer hva Bedriftshelsetjenesten skal gjøre, hva slags kompetanse man skal ha, og hva slags opplæring man er pålagt. Alt for å sikre et godt og forsvarlig arbeidsmiljø på arbeidsplassene. Selv om mye er kjent fra tidligere for alle som driver bedriftshelsetjeneste, har forskriften også noen vesentlige endringer det er viktig å få med seg.

Tor Erik Danielsen, fagsjef arbeidsmedisin i Avonova og Geir Helge Solevåg, fagsjef HMS-systematikk og yrkeshygiene i Avonova, vil gi en gjennomgang av forskriftsendringene og hva dette betyr for din virksomhet. NHO og avdelingsdirektøren Monica Seem fra Arbeidstilsynet vil snakke om med deres perspektiver og forventinger. Det vil også bli anledning til å stille spørsmål og komme med innspill.

Vi håper å se deg!

Ta med deg morgenkaffen og logg deg på.