NHO Geneos årskonferanse: Sammen

30. mai 2023, kl. 08.30–13.00
650 Påmeldingsfrist 22.05.2023

Karita Bekkemellem og Ole Erik Almlid.

Velkommen til NHO Geneos årskonferanse “Sammen”. Dette blir årets viktigste møteplass for alle innen helsenæring, velferd- og oppvekst.

Denne dagen vil du høre om status og fremtidsutsikter for helsenæringen, velferd- og oppvekstsektoren. Hva har vi lært av pandemien, de demografiske utfordringene, hvordan vi sammen kan løse fremtidens utfordringer med teknologi, tjenesteinnovasjon, forebygging, kvalitetsutvikling og beredskap. 

Hold av datoen og meld deg på, program kommer.