Feil om velferdsmiks

Publisert

Hvis løgn hadde vært latin, hadde det vært mange lærde folk her i landet, skriver Sara Bell fra Fagforbundet i Klassekampen og sikter til at folk ikke forstår hva som skjer i helsepolitikken.

Heldigvis har vi et felles språk som alle forstår i dette landet. Retorisk valgkampkrig, som for eksempel «bendelorm» som ble lansert av Fagforbundet i valgkampen, blir avkledd. Virkelighetsbildet som blant annet Fagforbundet har forsøkt å male i mange år, samsvarer ikke med virkeligheten ute i Kommune-Norge. Folk i Norge blir stadig mer positive til samarbeid mellom offentlige og private aktører. Det viser blant annet NHOs befolkningsundersøkelse, som strekker seg tilbake til 2018. Det som er særlig interessant, er at 25 prosent av Ap-velgerne i 2018 sa at det er ok at private aktører tjener penger på å levere offentlig finansierte velferdstjenester. Denne prosentandelen har steget til hele 45 prosent i 2023. Dette viser at verken Ap eller Fagforbundet er i takt med egne velgere.

Les hele svarinnlegget til Torbjørn Furulund, bransjedirektør for helse og velferd i NHO Geneo, i Klassekampen.