Ny rapport klar: Dette er helsenæringens verdi

Publisert

#205

Koronapandemien har vist hvor sårbar helseverdikjeden er. En ny Menon-rapport (Helsenæringens verdi) viser at helsenæringen har mulighet til å dekke forsyningsbehovet til det norske markedet og drive verdiskapning samtidig.

I 2016 gikk de toneangivende aktørene innen helsenæringen i Norge for første gang sammen for å utarbeide en rapport hvor målet var å beskrive hele den norske helsenæringen i tall. Denne uken ble den fjerde rapporten lansert. Formålet er å beskrive helsenæringens omfang, utvikling og bidra til det norske samfunnet.  

Les ogsåSlik unngår vi et todelt helsevesen

Rapporten spenner over et bredt spekter av temaer hvor næringens verdiskaping beregnes, omsetning, sysselsetting, produktivitet og lønnsomhet. Den tar også for seg den samlede forskningsinnsatsen og innovasjonsresultatene i næringen, samt hvordan næringen rammes av koronapandemien.  

Les også: Står klar til å bistå det offentlige med rehabilitering av Covid-19-pasienter

Menon Economics deler helsesektoren inn i fire hovedkategorier: Helsesektoren (offentlige + private virksomheter), Helsenæringen (kun private virksomheter), Helseindustrien (utvikling og produksjon av alle typer medisinske produkter, teknologier løsninger og lignende) og Behandling (alle helse- og omsorgstjenester fra unnfangelse til død). 

Her er noen av hovedfunnene innen behandling er:  

  • Seks av ti bedrifter i helsenæringen opplever at markedstilgang er en flaskehals. Det er kun små forskjeller mellom bedriftene i helseindustri og i behandlingsleddet, og det er heller ingen forskjell mellom små og store bedrifter.   
  • Offentlige anbud og konkurranse oppleves som krevende for mange bedrifter, både i helseindustri og behandling. 63 prosent opplever liten tilgang til offentlig sektor og konkurranse på like vilkår.  
  • Tiltagende sysselsettingsvekst: Dette er drevet av økt etterspørsel etter helse- og omsorgstjenester, blant annet som følge av en aldrende befolkning og stadig økte forventinger til helsetilbudet. Spesielt ser man at sysselsettingsbehovet i spesialisthelsetjenesten er ventet å stige markant.  
  • For å sikre et godt helsevesen også i fremtiden, uten at det går på bekostning av kvalitet og unngå et todelt helsevesen, så må man ha økt satsing på utvikling og innføring av produktivitetsfremmende teknologi og metoder. I tillegg trekker rapporten fram tett samarbeid med private behandlingsbedrifter som en av nøkkelfaktorene for å sikre høy kvalitet og kostnadseffektivitet.  
  • Vekstraten i helsenæringen har variert gjennom de siste ti årene. Behandlingsleddet, den største delen av helsenæringen, har hatt den klart sterkeste veksten.  
  • Behandlingsvirksomhetene i den private helsenæringen hadde en verdiskapingsvekst fra 2008 til 2018 på hele 92 prosent. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig vekst på hele 6,8 prosent. Tilsvarende vekstrater for hhv. helseindustrien og distribusjon var 5,6 og 4,8 prosent.  
  • Private behandlingsvirksomheter omsatte i 2018 for 50,3 milliarder kroner. Bedriftenes egne estimater tyder på at inntektene har vokst med nærmere 1,4 milliarder kroner i 2019 – en vekst på 2,7 prosent.  
  • I motsetning til situasjonen blant bedriftene i helseindustrien er det ingen bransjer i behandlings-leddet som opplever kraftig økning i aktivitet og omsetning, som følge av koronakrisen.  Særlig hardt rammet er aktører innen fysioterapi, manuellterapi og kiropraktorer. Denne typen tjenesteleverandører har fått midlertidig yrkesforbud.  
Les mer:

Deltakerne i konsortiet er:  

NHO Service og Handel, NHO, Abelia, Inven2, Legemiddelindustrien – LMI, Norwegian Smart Care Cluster, Oslo Cancer Cluster, Norway Health Tech, Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd, SIVA, NTNU TTO, Sintef TTO, Aleap, The Life Science Cluster. 

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt