Hvem rammes hvis kommersielle aktører fases ut?

Nyhet, Næringspolitikk, Helse og velferd

Publisert

Torbjørn Furulund.

I dag leveres 90 prosent av de norske helse- og omsorgstjenestene av det offentlige. Cirka 10 prosent leveres av private bedrifter på oppdrag for det offentlige, som for eksempel fastleger (som er selvstendig næringsdrivende), rehabiliteringsinstitusjoner, hjemmetjenester og bo- og omsorgstjenester, skriver Torbjørn Furulund i Klassekampen.

Torbjørn Furulund er bransjedirektør for helse og velferd i NHO Service og Handel. Innlegget fortsetter som følger:
Det er denne tidelen For Velferdsstaten vil ha bort fra velferdssamfunnet, som er bygget på nettopp denne miksen mellom offentlige og private aktører. Organisasjonen, ved Cathrine S. Amundsen, kritiserer rapporten «Ideelle og kommersielle aktører i helse- og omsorgssektoren» i Klassekampen 30. mars. Det er ingen hemmelighet at de vil bort fra den lange tradisjonen vi har i Norge for samarbeid innen helse- og velferdssektoren. Det er et helt legitimt standpunkt, men å lukke øynene for det som står i en fagrapport fra Menon Economics, og samtidig konstruere en egen virkelighet, blir rett og slett useriøst.

Amundsen skriver at rapporten kun sier noe om fordelingen innenfor dagens private marked mellom ideelle og kommersielle aktører, men ikke noe om omfanget eller kommunens egen drift av velferdstjenester. Det er jo faktisk hensikten med rapporten: Å få frem hvor stor andel av de offentlige helse- og omsorgstjenestene som leveres av private. Det er altså et grovt anslag i rapporten som sier at mellom 5 og 10 prosent leveres av private bedrifter. Det betyr at mellom 90 og 95 prosent leveres av det offentlige.

Rapporten dokumenterer at det er distriktskommuner som vil rammes hardest dersom man skulle fase ut kommersielle. Dette fordi de som eventuelt skulle ha erstattet de kommersielle aktørene, altså ideelle virksomheter, er konsentrert rundt de store byene. Ideelle virksomheter er i dag i all hovedsak fraværende i distriktskommuner. Dette betyr at det ikke finnes et ideelt marked klart til å løse alle oppgaver en kommune trenger bistand til.

Om For Velferdsstaten ikke vil lytte til oss og det som står i fagrapporten til Menon, kan de få bekreftet situasjonen mange steder ute i Kommune-Norge blant kommunalsjefer og ansatte. Private aktører trengs for å løse kapasitetsutfordringer og sikre nisjekompetanse.

For Velferdsstaten er for ideelle aktører, men mot andre private aktører. De påstår at førstnevnte skvises ut. Det er ikke tilfellet. Flere av tjenestene Menon-rapporten tar opp, er tjenester ideelle aktører ikke har tradisjon for å levere. Man kan altså ikke skvises ut fra et marked man ikke er til stede i. NHO har både ideelle og andre private som medlemmer. Begge trengs, sammen med et sterkt offentlig helsevesen, for å løse alle oppgavene i helsevesenet fremover.

Det offentlige skal være bærebjelken i det norske velferdssamfunnet. Slik er det i dag, og slik bør det også være i fremtiden, men det er også behov for fleksibilitet og samarbeid. Det fortjener alle pasienter, pårørende, beboere og brukere.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt