NHO samler helsenæring, barnehager og omsorgsaktører i en ny landsforening

Publisert

Karita Bekkemellem er konstituert administrerende direktør i den nye foreningen, NHO Geneo.

Den nye foreningen blir NHOs 17. landsforening, og vil få navnet Geneo. Karita Bekkemellem, adm. dir i Legemiddelindustrien, er konstituert administrerende direktør i den nye foreningen.

Den nye foreningen er for bedrifter, ideelle aktører og utviklingsselskaper som på ulike måter jobber for et bedre helse- og velferdssystem i Norge, som samarbeider med det offentlige.

– Dette handler om å løfte viktige næringer og de mulighetene disse representerer, slik at de får en annen plass i den politiske debatten i Norge. Det handler blant annet om at vi har et arbeidskraftproblem i årene som kommer, som jeg tror vi ikke riktig har tatt inn over oss, sier Karita Bekkemellem til E24.

Administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO peker på hvordan man i stadig større grad ser hvilke muligheter man har når private og offentlige aktører samarbeider.

– Vi ser at modellen, samarbeidet mellom offentlige og private virksomheter, har vært viktig i krise etter krise. Under coronapandemien så vi hvordan det private og offentlige kan samarbeide, som ved testing og vaksinering. Og vi ser det nå med krigen i Ukraina hvor man samarbeider for å ta imot flyktninger, sier Almlid til E24.

– Trepartssamarbeidet er noe av det viktigste vi har i Norge. NHO vil utvikle oss på en måte som sikrer et organisert arbeidsliv og legger til rette for god dialog mellom bedrifter, arbeidstagere og myndigheter. Vi mener en ny landsforening bedre kan understøtte dette målet, der vi samler alle bedrifter som leverer produkter og tjenester som skaper en bedre helsetjeneste. Vi har sett et behov for å samle disse kreftene, sier Almlid til E24.

E24 har mer om saken

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt