Nyhetsarkiv Helse og Velferd

Vis filtrering

466 resultater

Type artikkel
Velg område
466 resultater funnet med valgt filtrering.
  1. Feil om velferdsmiks

    Hvis løgn hadde vært latin, hadde det vært mange lærde folk her i landet, skriver Sara Bell fra Fagforbundet i Klassekampen og sikter til at folk ikke forstår hva som skjer i helsepolitikken.

  2. Rehabilitering lønner seg!

    I stedet for nedbygging er det nødvendig med større satsing på rehabiliteringsfeltet, basert på eksisterende politiske og faglige føringer. Dette for å spare fremtidige økonomiske ressurser, og ikke minst for å gi den enkelte større mulighet til å mestre egen situasjon, og å oppleve selvbestemmelse og verdighet. Vi er ikke i tvil: rehabilitering lønner seg!

  3. Arbeidsretten behandler sak om medlevertjeneste.

    Medlevertjeneste er særlig aktuelt der tjenestemottakerne har behov for stabilitet. 28.-30. august behandlet Arbeidsretten en ny sak om medleverturnus. Spørsmålet denne gangen er i hvilken grad fagforeninger må involveres for at virksomheter skal kunne organisere institusjoner med medlevertjeneste.