Språktjenester

  1. Nå kan du bestille tolkebevis

    Fra 7. januar 2021 vil tolker oppført i Nasjonalt tolkeregister kunne bestille tolkebevis. Over 1.500 tolker er nå registrert i Nasjonalt tolkeregister, og det kan tolkes til og fra over 70 språk.

  2. Hero skal tolke for politiet

    Vår medlemsabedrift Hero Tolk AS ble valgt som leverandør av tolketjenester i samtlige 12 politidistrikt og vant konklurransen som er en av de største i det norske markedet på lenge.

  3. Høring om ny tolkelov

    Språkbransjen stiller seg positive til at det foreslås en ny tolkelov, og har tiltro til at denne vil bidra til å sikre tilgang, fremme kvalitet og ivareta tolkebrukerens behov for fleksibilitet.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!