Høring om ny tolkelov

Publisert

#205

Språkbransjen stiller seg positive til at det foreslås en ny tolkelov, og har tiltro til at denne vil bidra til å sikre tilgang, fremme kvalitet og ivareta tolkebrukerens behov for fleksibilitet.

Nettverk for språktjenester (NFS) i NHO Service og Handel er en interesse-sammenslutning av seriøse leverandører av språktjenester i Norge. Bransjenettverket arbeider for å fremme likeverdig tilgang til kvalifiserte tolketjenester over hele landet på tvers av samfunnssektorer, styrke bransjens virksomhet og omdømme gjennom å bidra til en seriøs og faglig sterk bransje, arbeide for markedstilgang, og en sunn og samfunnsgagnlig konkurranse mellom leverandørene og sikre tolkene gode arbeidsvilkår. Det ble i 2018 utført 750.000 tolkeoppdrag der private leverandører stod for tre fjerdedeler av tolkeoppdragene.

Nettverk for språktjenester (NFS) kommentere på følgende punkter:

· Sektorvis innføring av loven (5.2.2.1). Dette anbefales ikke.
· Fravik om kravet til tolk med kvalifikasjoner som kan stå oppført i NT (5.2.2.2). Anbefalingen om relé tolker bør strykes fra tolkeloven, blant annet fordi det ikke kan dokumenteres at det gir et bedre resultat enn å bruke tolker uten de formelle kvalifikasjoner for å stå oppført i NT.
· Innføring av et sentralt honorar- og kompensasjonssystem
· Om egenandel
· IMDi sin rolle
· Rutiner for Nasjonalt Tolkeregister
· Skjermtolkning

Vår høringsutalelse

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!