Om bransjen

Publisert

Språktjenester leverer muntlig tolkinger og skriftlige oversettelser. Dette er en voksende bransje i et stadig mer internasjonalisert og digitalisert samfunn. Markedet er anslått til å være på om lag 700 millioner kroner årlig i Norge.

I Norge har private aktører de siste 30 årene spilt en sentral rolle i oppbygging av tolkebaser og formidlingskonsepter av tolketjenester til det offentlige (politi, rett, barnevern, sykehus med mere).