Dette er NHO Geneos prioriterte fellesprosjekter

Styret i NHO Geneo har vedtatt fem prioriterte prosjekter som organisasjonen skal jobbe med i året som kommer og fremover. Dette er prosjekter som inkluderer alle bransjer i NHO Geneo.

- Dette er prosjekter som skal bygge omdømme og styrke alle bransjene i NHO Geneo. Bedrifter innen helse, velferd og oppvekst er svaret på mange av de store samfunnsutforingene som landet vårt står overfor i årene som kommer. Opprettholdelsen av et bærekraftig og velfungerende helse- og omsorgs tilbud vil ikke være mulig uten et mangfold av virksomheter som bidrar med innovasjon og utviklingskraft, sier Karita Bekkemellem, administrerende direktør i NHO Geneo.

Hun understreker at NHO Geneo-medlemmer bør ta kontakt med prosjektlederne dersom de har innspill eller ønsker å bidra.

- Vi ønsker å være så tett på medlemmene som mulig. Har du spørsmål om prosjektene eller har lyst til å bidra, så ikke nøl med å ta kontakt. Vi vil også invitere medlemmer inn i bedriftsgrupper og arbeidsgrupper som følger prosjektene så her er det også mulig å melde sin interesse, sier Bekkemellem.

NHO Geneos prosjekter:

Prosjekt 1: Styrket medlemsverdi og næringspolitisk gjennomslag i samspill med NHO-fellesskapet
Type leveranse: Samkjøring/koordinering​.
Prosjektleder: Grete Karin Berg, næringspolitisk direktør i NHO Geneo. Epost: Grete.k.Berg@nho.no

Kort beskrivelse av prosjektet: Prosjektet følger opp NHO Geneos verdiforslag og politiske plattform, bla. løftet om at du som medlem blir med i et sterkere fellesskap som jobber for deg. NHO Geneo skal være gode på å utnytte kraften og styrken i NHO-fellesskapetEn av hovedsatsingene i NHO-fellesskapets politiske strategi 2022-2025 er å sikre de privates rolle som leverandør til det offentlige. Det er svært viktig at denne kraftsatsingen bidrar til å styrke omdømme og annerkjennelse av innovasjon og verdiskaping fra privat sektor. Dette skal også legge grunnlaget for at medlemmene i NHO Geneo får forutsigbare og tilfredsstillende rammebetingelser for videre drift, utvikling og næringsvekst. ​

Har du spørsmål om prosjektet eller har innspill til tematikken? Ta kontakt med prosjektleder.

Prosjekt 2: Private leverandører til det offentliges verdikjede og deres verdiskaping til samfunnet
Type leveranse: Fakta/innsiktsrapport
Prosjektleder: Monica Larsen, seniorrådgiver i Legemiddelindustrien (LMI). Epost: monica@lmi.no.

Kort beskrivelse av prosjektet: Synliggjøre verdien som private aktører bidrar med til samfunnet gjennom produkt- og utstyrsutvikling, innovasjonstakt, kvalitet på tjenestene og reduserte kostnader. Se hele verdikjeder i NHO Geneo under ett og hvordan bedriftene i verdikjedene optimalt kan bidra til å skape verdier samt redusere samfunnskostnadene knyttet til sykdom og helse i Norge.

Har du spørsmål om prosjektet eller har innspill til tematikken? Ta kontakt med prosjektleder.

Prosjekt 3: Sikre gode rammer for offentlige anskaffelser for NHO Geneos medlemmer
Type leveranse: Innsikt/råd/anbefaling
Prosjektleder: Karoline Knutsen, seniorrådgiver i Legemiddelindustrien (LMI). Epost: karoline@lmi.no.

Kort beskrivelse av prosjektet: NHO Geneo organiserer mange forskjellige bransjer hvor de fleste har til felles at det offentlige kjøper tjenester fra leverandør gjennom anskaffelser.  ​Bakgrunnen for prosjektet er å kartlegge fellesnevnere for offentlige anskaffelser hos NHO Geneo sine medlemmer, både felles problemstillinger og muligheter med mål om et bedre samarbeid mellom offentlige og private aktører, større gjennomslagskraft, politisk tyngde og verdi for medlemmene.​

Har du spørsmål om prosjektet eller har innspill til tematikken? Ta kontakt med prosjektleder.

Prosjekt 4: Hovedlinjene i en livsløpsreform
Type leveranse: Fakta/anbefalingsrapport
Prosjektleder: Under avklaring.

Kort beskrivelse av prosjektet: Det er behov for å sette retning og fokus på viktige hovedområder i en livsløpsreform som legger til rette for en god verdidebatt. Det er mange områder som har utfordrende rammevilkår og hvor mulighetsrommet for samarbeid offentlig/privat ikke er strømlinjeformet for å sette brukernes behov i fokus. Ambisjonen er gjennom en rapport å trekke opp hovedlinjene i en livsløpsreform hvor viktige forbedrings-/mulighetsområder adresseres. Baseres bl.a. på underlag fra folkehelsemeldingen, perspektivmeldingen og prioriteringsmeldingen. Hvordan skape gode konstruktive partnerskap mellom offentlig/privat.

Har du spørsmål om prosjektet eller har innspill til tematikken? Ta kontakt med Lena Verås Eriksen, kommunikasjonsdirektør i NHO Geneo. Epost: lena.veras.eriksen@nhogeneo.no.