Helsenæringens verdi 2022: Se lanseringsarrangementet her

PRESENTASJON: Erik Jakobsen, partner og styreleder i Menon Economics.

Hundrevis fulgte lanseringen av Helsenæringens verdi 2022. Her kan du se arrangementet i opptak.

Her kan du se sendingen. 

Fredag 10. juni offentliggjøres Menon Economics-rapporten «Helsenæringens verdi 2022». Rapporten er en årlig utgivelse, som for første gang ble publisert i 2016 da de toneangivende aktørene innen helsenæringen i Norge for første gang gikk sammen om å utarbeide en rapport hvor målet var å beskrive hele den norske helsenæringen i tall.  
 

Les også: Dette er de viktigste funnene i «Helsenæringens verdi 2022»

Årets rapport, som er den syvende i rekken, tar utgangspunkt i tre sentrale bidrag fra helsenæringen til norsk økonomi: Helsenæringens verdiskaping – bidrag til BNP og arbeidsplasser, helsenæringens betydning for en effektiv offentlig helsetjeneste og helsenæringens betydning for folkehelsen – redusert sykdomsbyrde, økt sysselsetting og reduserte helsetjenestekostnader. 
 
Les hele rapporten her.