NHO Geneo inngår samarbeidsavtale med Antidoping Norge

Fornøyd: Karita Bekkemellem, konstituert administrerende direktør i NHO Geneo, og Anders Solheim, daglig leder i Antidoping Norge. Foto: Lena Verås Eriksen

Nå har NHO Geneo signert en avtale som skal sikre at treningssentre-medlemmer får tilgang til verktøy for å forebygge, avdekke og følge opp dopingbruk.

Avtalen mellom Antidoping Norge (ADNO) og NHO Geneo ble formelt signert mandag 13. juni 2022. Signeringen omfatter Rent Senter, som er ADNOs antidopingprogram for treningssentre.
 
Rent senter brukes i dag av over 540 treningssentre. For å få tilgang til verktøyene som er en del av programmet, må sentrene gjennomgå en sertifiseringsprosess. I tillegg til disse verktøyene, får sertifiserte treningssentre mulighet til å kjøpe tilleggstjenester som for eksempel dopingkontroller. 
 
- Våre ambisjoner er at vi skal ha trygge, gode og rene treningssentre. Så jeg ser frem til å jobbe enda sterke sammen med ADNO og de viktige treningssentrene våre, sier Karita Bekkemellem, konstituert administrerende direktør i NHO Geneo. 
 
Gjennom deltakelse i programmet får bedriftene verkøut til å forebygge, avdekke og følge opp dopingbruk blant senterets medlemmer. 
 
- Vi skal bidra til at det å trene skal være sunt og helsefremmende. Det kan vi oppnå sammen med NHO Geneo og treningssenterbransjen. Vi forventer at alle som går og trener skal få et bedre liv etter de kommer inn på senteret enn før, sier Anders Solheim, daglig leder i Antidoping Norge.