NHOs 17. landsforening

Aktuelt, Nyhet

Publisert

NHO-bygget i sol

NHO Geneo ble stiftet formelt 29. mars 2022. Her kan du lese hvorfor.

NHO Geneo er en ny landsforening i NHO som favner bransjene som følger oss gjennom livet. Fra trygge og gode barnehager, via forebyggende helse og trening, nye medisinske løsninger og til god omsorg når et langt liv nærmer seg slutten.  

Landsforeningen samler bredden i helse- og velferdsnæringen​, med rundt 1.050 medlemmer og 18.500 årsverk.

I det norske velferdssamfunnet har vi en lang tradisjon for et godt samarbeid mellom offentlige, private og ideelle bedrifter. Behovet for helsetjenester øker, samtidig som sektoren vil stå overfor store omstillinger i tiden som kommer. Det offentlige er – og skal være - ryggraden i det norske velferdstilbudet, men vi trenger et godt og sterkt samarbeid mellom offentlig- og privat sektor for å levere og utvikle morgendagens velferdstjenester.  

NHO Geneo ble formelt stiftet 29. mars, og lansert 21. april. Det er ved oppstart to selvstendige bransjeforeninger som er medlemmer av landsforeningen: Legemiddelindustrien (LMI) og helse- og velferdsbransjen i NHO Service og Handel. I juni ble også Melanor tilsluttet NHO Geneo. 

Legemiddelindustrien (LMI)

Legemiddelindustrien (LMI) som tidligere var medlem av Norsk Industri, er en bransjeforeningen for legemiddelindustrien i Norge. Norske og utenlandske legemiddelselskaper som utvikler, produserer, selger eller markedsfører legemidler i Norge kan være medlem av foreningen. 

LMI skal være den naturlige bransjeforeningen for både store multinasjonale selskaper og små norske gründerselskaper som opererer på legemiddel/life science området. 

De 64 medlemsbedriftene i LMI har om lag av 4500 ansatte i Norge og representerer over 80 prosent av legemiddelomsetningen. Det omsettes legemidler i Norge for 18 milliarder kroner. 

Les mer om legemiddelindustrien i Norge her. 

Foreningen har som formål å ivareta medlemmenes bransjemessige interesser. Gjennom gode rammebetingelser sikrer vi norske pasienter tilgang til viktige medisiner som bidrar til helse og livskvalitet i Norge. 

Felleskatalogen, Farmastat og Nomvec er datterselskaper av LMI. 

Helse og velferd

Helse og velferd, som tidligere var en del av NHO Service og Handel. De består av en rekke ulike tjenesteområder og varierer fra små familiebedrifter til store konsern. Både private og private ideelle aktører er medlemmer, samt sosiale entreprenører. Bransjen spenner bredt; fra barn og unges oppvekstmuligheter, rus, psykisk helse, bo- og omsorgstilbud, mottak av flyktninger, til forebyggende helsearbeid gjennom BHT-virksomheter, helsevirksomheter innen fysioterapi, kiropraktorer og audiografi, til eldreomsorg i kommunene og BPA-leverandører (brukerstyrt personlig assistanse). Videre organiserer de rehabiliteringsinstitusjoner som driver tverrfaglig spesialisert rehabilitering på oppdrag for helseforetakene, og spesialisthelsetjenestevirksomheter innen blant annet kirurgi, ortopedi og fertilitet.  

I 2020 kom også bransjen " Aktiv Helse" med, som består av frittstående treningssentre med helsefaglig kompetanse, som leverer medisinsk begrunnet trening etter henvisning utover ordinære treningstilbud til befolkningen. De har også ambulansevirksomhet og pasienthotell.  
Spennet er stort, og med en rekke bransjefaglige og næringspolitiske utfordringer og muligheter. 

Les mer om bransjeforeningen her 

Melanor

Melanor er bransjeorganisasjonen for bedrifter som utvikler og leverer medisinsk utstyr, laboratorieutstyr, måleutstyr og hjelpemidler i det norske markedet. Sammen med våre medlemsbedrifter bidrar vi til å løse viktige nasjonale oppgaver, og vi arbeider for at bransjen skal ha gode rammebetingelser. På den måten bidrar vi til at brukere, pasienter og fagmiljøer får tilgang til de beste løsningene, til videreutvikling av Norges helse- og velferdsordninger og til forskning ved sykehus, universiteter, høyskoler og i industrien.

Les mer om Melanor her.

Hvorfor NHO Geneo?

Dette er en idé som startet lang tid tilbake. Bakgrunnen var å vurdere hva som er beste organisering for medlemmene, styrke trepartssamarbeidet og bidra til bedre helsetjenester gjennom samarbeid.  

Initiativet med en ny landsforening springer ut av dialog med medlemmer om deres behov og forventninger, våre analyser av utviklingen av næringsliv, politikk og samfunn, og NHOs strategiske ambisjoner. Men, det som virkelig utløser etableringen av en ny landsforening er at våre medlemmer innen den viktige verdikjeden for helse, velferd og oppvekst ønsker det. 

Den samfunnsmessige konteksten gjør det stadig viktigere å tilby disse sektorene en samlet og kraftfull landsforening: 

Trepartssamarbeidet er noe av det viktigste vi har i Norge. Vi vil utvikle oss på en måte som sikrer et organisert arbeidsliv og legger til rette for god dialog mellom bedrifter, arbeidstakere og myndigheter. En ny landsforening bedre kan understøtte dette målet, der vi samler alle bedrifter som leverer produkter og tjenester som skaper en bedre helsetjeneste.  

En ny landsforening skal være en tydelig samlende stemme for bedrifter, ideelle aktører og utviklingsselskaper som på ulike måter jobber for et bedre helse- og velferdssystem i Norge, som samarbeider med det offentlige, som skaper innovasjon og bedre tjenester.  

Innovasjon og mangfold innen både forskning, tjenester, produkter og nye metoder, samt nye former for samarbeid og partnerskap, er nøkkelen til å møte helse- og velferdstjenestenes utfordringer i årene som kommer.  Her må private og offentlige samarbeide godt.  

Vi vet det ligger styrke i fellesskapet, kraft i å være samlet og verdi i å balansere bredde og fellesskap.  

  • Våre medlemmer skaper bedre helse- og velferd for alle.​ 
  • Trepartssamarbeidet blir bedre av en samlet landsforening.​ 
  • ​Våre medlemmer er viktig for vekst og verdiskaping i Norge.​ 
  • Vi ønsker et godt samspill mellom private og offentlig sektor.​ 
  • Ny landsforening skal bedre ivareta medlemmer og bransjer vi har.​ 
  • Alle bedrifter innen helse og velferd vil ha et naturlig hjem her. 

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) samler Norges største fellesskap av bedrifter, og er den ledende organisasjonen for arbeidsgivere. Vi representerer et stort mangfold av jobbskapere fra hele landet. Alle medlemsbedrifter i NHO er tilknyttet en landsforening som ivaretar bedriftenes bransjeinteresser. Vi jobber sammen for medlemmene våre lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi består av et fellesskap med over 30. 500 med over 605. 000 årsverk.

NHO Geneo skal ledes av Karita Bekkemellem (konstituert administrerende direktør) og skal med en egen stab samlokaliseres med bransjeforeningene i Næringslivets Hus.