Pris til SATS for deres antidopingarbeid

Arna Gudmundsdottir, Senterleder på SATS Strømsø. Foto: Sats.

SATS Strømsø vinner pris for deres arbeid med å forebygge og bekjempe dopingmisbruk i treningsbransjen. Arna Gudmundsdottir, Senterleder på SATS Strømsø, mottok «Rent senter»-prisen på årets nasjonale folkehelseseminar i regi av Antidoping Norge.

SATS har i mange år samarbeidet med Antidoping Norge om «Rent senter»-programmet. SATS har utviklet og iverksatt en prosedyre som følges ved mistanke om bruk av dopingmidler. Gjennom internopplæring og et kontinuerlig fokus på forebyggende antidopingarbeid, jobber SATS for å fremme en sunn treningskultur.

- Vi snakker om doping og jobber målrettet for å fremme et sunt treningsmiljø på alle våre treningssentre. Vi er særlig opptatt av de unge som trener hos oss. Vår styrke i dette arbeidet er våre kunnskapsrike ansatte som hver dag møter og følger opp medlemmene våre, sier Wenche Evertsen, Country Manager i SATS.

I Norge anslås det at to til tre prosent av den voksne befolkningen bruker dopingmidler. Av de som trener på treningssenter kan andelen være noe høyere. Det er svært alvorlig for de det gjelder og deres pårørende. Derfor bruker SATS betydelige ressurser på å forebygge dopingmisbruk blant deres medlemmer.

SATS har i høst gjennomført dopingtester rundt hver 14. dag på tvers av deres treningssentre i Norge. Testene gjennomføres i samarbeid med Antidoping Norge og er et av flere forebyggende tiltak.

- Treningsbransjen har et stort ansvar som folkehelseaktør, særlig rettet mot unge. Derfor har også NHO Geneo signert avtale med Antidoping Norge for å synliggjøre at bransjen  tydelig tar avstand fra doping og jobber forebyggende med denne utfordringen. Det arbeidet SATS har lagt ned er i Rent senter-programmet er rett og slett imponerende, sier Karita Bekkemellem, adminsitrerende direktør i NHO Geneo. 

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg. Hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt