Regjeringen vil fjerne fritt behandlingsvalg: - Vil få dramatiske konsekvenser for pasienter, pårørende og behandlingstilbud

Fra venstre: Erik Lundeby, seniorrådgiver i NHO, Reidar Holst Christensen, fagsjef for helse og velferd i NHO Geneo, og Torbjørn Furulund, direktør for helse og velferd i NHO Geneo. Foto: Stortinget.

NHO Geneo mener avviklingen av fritt behandlingsvalg bør stanses av hensyn til pasienter, pårørende, ansatte og bedrifter: - Legg politisk prestisje til side, oppfordrer Reidar Holst Christensen, fagsjef for helse og velferd i NHO Geneo.

Mandag 7. november var det høring i helse- og omsorgskomiteen om avviklingen av fritt behandlingsvalg. NHO og NHO Geneo deltok i høringen, hvor organisasjonene anbefalte Stortinget om å unngå forhastet avvikling, slik det er lagt opp til nå.

- La oss først minne om hva denne ordningen har betydd. Den har åpnet for at andre aktører har kunnet tilby nyskapende behandlingsmetoder. Selvfølgelig kan også helseforetakene drive innovasjon og anskaffe nyskapende løsninger, men i praksis åpner ordningen for at pasienter får et større mangfold av tilbud. Bedrifter med gode behandlingstilbud har fått et marked og pasientene er myndiggjort. Komiteen bør være opptatt av hvordan dette skal ivaretas, sier Erik Lundby, seniorrådgiver, myndighetskontakt i NHO.

Vil få dramatiske konsekvenser

- NHO Geneo vil på det sterkeste oppfordre Stortinget til å legge politisk prestisje til side og unngå forhastet avvikling av fritt behandlingsvalg. Det vil tvinge frem dramatiske og utilsiktede konsekvenser for pasienter, pårørende og mange gode og viktige behandlingstilbud, sier Reidar Holst Christensen, fagsjef for helse og velferd i NHO Geneo.

- Forslaget i proposisjonen bryter med målsettingen om å styrke tilbudet innen rusbehandling og psykisk helsevern. Dette vil ramme spesielt hardt i en tid der det meldes om økte ventetider og manglende behandlingskapasitet innen disse områdene, legger Holst Christensen til.

Umiddelbar reduksjon i kapasitet

NHO Geneo ba derfor Stortinget om å utsette avviklingen inntil nødvendige utredninger er foretatt og behandlingskapasiteten er sikret. NHO Geneo mener at Stortinget har et høyst mangelfullt grunnlag for å vurdere forsvarligheten ved avviklingen basert på oppdragsdokumentet for 2022.

- Avviklingen vil føre til en umiddelbar reduksjon i behandlingskapasitet. Etablerte og gode behandlingstilbud blir borte, sier fagsjefen.

Se hele høringen her.