«Skal det straffe seg å gjøre som politikerne ønsker?»

FLERE HELTIDSSTILLINGER: Ingvild Kristiansen, administrerende direktør i Stendi, skriver at de taper anbudskonkurranser fordi de gjør akkurat som politikerne vil.

Beskjeden fra politikere og fagforeninger er klar: flere heltidsstillinger og flere fast ansatte i omsorgen. Det har mange private omsorgsselskaper tatt på alvor.

Et innlegg skrevet av Ingvild Kristiansen, administrerende direktør i Stendi. Innlegget sto først på trykk hos Dagsavisen. 
 
Problemet er at flere kommuner ikke gjør det, ved å åpne for selvstendig næringsdrivende i anbudsutlysningene. Stat og kommuner trenger ofte bistand raskt.
 
Det kan være en akuttplassering innen heldøgns omsorg eller å bistå under en flyktningkrise. Derfor er det fornuftig med fleksibel tilgang på personell. Det kravet står der for å sikre lovpålagte tjenester til de som trenger det, når de trenger det.
 
I Stendi har vi ikke selvstendig næringsdrivende lenger. Ifølge dommen i Borgarting lagmannsrett skal man ikke ha det i ordinær drift av omsorgstjenester. Utgangspunktet vårt er at vi løser oppdraget med de personalressursene vi har.
 
Hvis det ikke er mulig må vi rekruttere, eller bruke bemanningsbyråer på oppdrag av kortere varighet. Derfor er jeg overrasket over at flere kommuner, som Bergen, åpner for selvstendig næringsdrivende i anbud. Det er også andre sider ved anbud som er problematiske.
 
Vi ser tilbydere i anbudskonkurranser som bare har en liten administrasjon, og ingen faste, helse- og omsorgsfaglige ansatte. Det utlyses anbud fra Grenlandskommunene der pris vektes 80 % og kvalitet 20 %. Det er bekymringsfullt fordi det undergraver fagligheten og kvaliteten innen omsorgen.
 
I den politiske debatten er det de store kjedene som blir trukket fram som problemet. Slik det er nå taper kjedene anbud fordi vi gjør akkurat som politikerne vil. I Stendi har vi størstedelen av våre ansatte i faste stillinger med ordnede lønns- og arbeidsforhold og et solid tillitsmannsapparat, mens selskaper uten både tariffavtaler og faste ansatte stikker av med anbudskontrakter med kommunal velsignelse.
 
Jeg kan ikke skjønne noe annet enn at det må være helt uakseptabelt for Fagforbundet at de seierne de har kjempet fram motarbeides av flere Ap-ledede kommuner på denne måten.