Prisregulering av leveranser til helseforetakene: Ber om snarlig møte med helse- og omsorgsministeren

Karita Bekkemellem (til venstre), administrerende direktør i NHO Geneo, og Anniken Hauglie, viseadministrerende direktør i NHO.

Når prisregulering ikke er beskrevet i gjeldene avtaler, eller praktiseres ved force majeure ved ekstraordinære hendelser (pandemi, krig), så eksponerer helsetjenesten seg for en vesentlig risiko for redusert forsyningssikkerhet. I verste fall vil helse- og omsorgstjenesten stå uten nødvendig medisinsk utstyr når det trengs som mest.

Det skriver Anniken Hauglie, viseadministrerende direktør i NHO, og Karita Bekkemellem, administrerende direktør i NHO Geneo, i et brev til helse- og omsorgsminister, Ingvild Kjerkol (Ap). 

NHO og NHO Geneo er opptatt av at det etableres gode rammebetingelser som sikrer helse- og
omsorgstjenesten tilgang til nødvendig medisinsk utstyr også når forholdene i verden legger press
på tilgang til råvarer og produksjonskapasitet. To år med pandemi, en pågående energikrise, og
krig på det europeiske kontinentet har demonstrert flere sårbarheter i tilgangen til nødvendig
medisinsk utstyr som er avgjørende for god og trygg pasientbehandling.

Det er nå viktig å få på plass balanserte avtalebetingelser mellom helsetjenesten og leverandørene som sikrer forsyningslinjene, risikodeling og forutsigbare rammer for prisregulering. Det vises i denne forbindelse til brev fra næringsminister Jan Christian Vestre datert hhv. 30.mai og 16.september 2022.

Når prisregulering ikke er beskrevet i gjeldene avtaler, eller praktiseres ved force majeure ved
ekstraordinære hendelser (pandemi, krig), så eksponerer helsetjenesten seg for en vesentlig risiko for redusert forsyningssikkerhet. I verste fall vil helse- og omsorgstjenesten stå uten nødvendig medisinsk utstyr når det trengs som mest.

Les brevet som er sendt til helse- og omsorgsministeren her: 2022 11 30 Brev til Helse- og omsorgsminister.pdf