Trening på grønn resept: Slik kan trening bli en del av behandlingsforløpet

Torbjørn Furulund, bransjedirektør for helse og velferd i NHO Geneo, og Sebastian Kvarme, nordisk leder for kommunikasjon og PR i SATS.

Medisiner og operative inngrep er gratis, mot en liten egenandel, men hvis du blir foreskrevet trening må du i de aller fleste tilfeller selv betale. For mange blir denne kostnaden uoverkommelig.

Trening på grønn resept var team under Høyres innspillsmøte om hvordan man kan øke bruken av grønn resept i Norge. NHO Geneo, ved bransjedirektør for helse og velferd, Torbjørn Furulund, og Sebastian Kvarme, nordisk leder for kommunikasjon og PR i SATS, deltok på vegne av treningsbransjen i landsforeningen.

- Med kunnskapen om de forebyggende og behandlende effekter av fysisk aktivitet, samt de store økonomiske kostnadene av inaktivitet, er det forbausende få tiltaks om er blitt gjennomført for å sikre at fysisk aktivitet og trening blir en selvfølgelig del av et hver behandlingsløp i Norge, påker Kvarme.

-Uoverkommelig kostnad

- Fortsatt er medisiner og operativ inngrep gratis, mot en liten egenandel, mens blir du forskrevet trening må du i de aller fleste tilfeller selv betale. For mange blir denne kostnaden uoverkommelig, sier han.

Flere helseforsikringsselskaper har sett effekten av trening i kombinasjon med behandling. For en rekke muskel- og skjelettplager sender de pasienter til terapeutisk injeksjonsbehandling i kombinasjon med styrketrening. Det har i mange tilfeller behandlende effekt, pasienten slipper et kirurgisk inngrep med mulige bivirkninger og forsikringsselskapet sparer betydelige summer til behandling.

- Om vi ikke gjør noe, vil vårt helsevesen i fremtiden få enda større utfordringer med å behandle den stillesittende norske befolkningen og bevilgende myndigheter vil få større utfordringer i prioriteringen av helsebudsjettet.

Grønn resept i tre steg: 
  1. Det må komme en godkjenningsordning på plass for å sikre å sikre kompetansen til de treningssentre, treningsveiledere og personlige trenere, pasientene henvises til.
  2. Normaltariffen må revideres for å stimulere primærhelsetjenesten til å veilede og henvise pasienter til fysisk aktivitet.
  3. Grønn resept må på lik linje med blå resept, finansiere en betydelig del av det aktive behandlingsforløpet. Det må være et reelt alternativ for pasienten, også de som står i en økonomisk vanskelig situasjon.