Ber sykehusene vurdere utfasing av enkelte behandlingstilbud

Helseminister, Ingvild Kjerkol (Ap). Foto: Skjermdump/Regjeringen.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) varsler strammere økonomi for helseforetakene. – Viktigere enn noen gang å satse videre på offentlig-privat samarbeid, sier Grete Karin Berg, næringspolitisk direktør i NHO Geneo.

Tirsdag 17. januar holdt Kjerkol sin årlige sykehustale på St. Olavs hospital i Trondheim. Kjerkol la blant annet vekt på at det blir strammere økonomi som treffer helseforetakene i året som kommer.

- Kjerkol legger vekt på at psykisk helse skal være en prioritert, til tross for trang økonomi, sier Grete Karin Berg, næringspolitisk direktør i NHO Geneo.

Persontilpasset medisin løftes frem, og senere i dag lanserer regjeringen sin strategi for persontilpasset medisin.

Helsepersonellkommisjonen skal sørge for en helhetlig og kunnskapsbasert vurdering av behovene for fagfolk og kompetanse frem mot 2040. Kommisjonen skal foreslå treffsikre tiltak for å utdanne, rekruttere og beholde kvalifiserte fagfolk i hele landet, for å møte utfordringene våre både på kort og lang sikt.

Helseministeren er også bekymret for den store bruken av innleid arbeidskraft i helseforetakene. Hun ber de regionale helseforetakene om å foreta en kritisk gjennomgang av behovet for innleie, med sikte på å redusere det omfanget betydelig.

- Det er ikke tvil om at den økonomiske situasjonen til helseforetakene blir strammere. Derfor har det aldri vært viktigere å sikre et godt offentlig-privat samarbeid, slik at vi i fellesskap bruker de private kreftene på en klok og smart måte. NHO Geneo-medlemmene er klare for å bistå det offentlige og sørge for at alle får de helsetjenestene de har krav på, av god kvalitet, også i fremtiden, sier Berg.

Her kan du se hele sykehus-talen.

Ta gjerne kontakt hvis du lurer på noe.