Mangelen på sykepleiere vil trolig forverre seg i årene framover: - Vi må samarbeide for å løse utfordringen

Bilde av Karita Bekkemellem på scenen

Foto: NHO

Vi lever lenger, vi er friskere, og vi har stadig høyere krav til tjenestene vi vil trenge når vi blir eldre. «Dette fordrer at vi vil trenge flere helsepersonell for å møte utfordringen», sier Karita Bekkemellem, administrerende direktør i NHO Geneo.

Tallene er klare. Om ti år vil det for første gang være flere eldre over 65 år enn barn og unge under 19 år i Norge. I 2040 vil andelen eldre over 80 år være over dobbelt så mange som i dag, og i 2060 vil andelen være mer enn tredoblet.

Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserte 12. januar 2023 rapporten «Arbeidsmarkedet for helsepersonell fram mot 2040» som tar for seg nettopp arbeidsmarkedet og etterspørselen for ulike typer helsepersonell. Rapporten kommer med både gode og dårlige nyheter.

 

Vekst i tilgangen på flere grupper helsepersonell

I SSB sine framskrivinger for helsepersonells arbeidsmarked fram mot 2040 konstateres det at for mange grupper av helsepersonell vil den økte etterspørselen bli møtt med en klar vekst i tilgangen. Både vernepleiere, tannpleiere, radiografer, ergoterapeuter, fysioterapeuter og psykologer er grupper hvor det har vært en klar vekst i utdanningskapasiteten i de siste tiårene.

- Det er ingen tvil om at etterspørselen etter helsepersonell allerede er høy, og bare vil øke i årene som kommer. Da er det oppløftende at SSB kommer med noen gode nyheter, sier Bekkemellem.

Videre spår SSB at det vil være en noenlunde balanse mellom tilbud og etterspørsel for leger, fysioterapeuter, helsesykepleiere og radiografer fram til 2040, mens det kan bli rikelig tilgang på psykologer, tannleger og tannpleiere.

Likevel advares det om at tilgangen på leger, sykepleiere og helsefagarbeidere i økende grad har blitt avhengig av innvandring av personer med relevant utdanning fra utlandet.

 

For få sykepleiere

Til tross for noen positive nyheter, blir det utdannet for få sykepleiere. Prognosene i rapporten viser at mangelen på sykepleiere vil forverre seg i årene framover.

Rapporten advarer også om at Norge i 2040 vil ha en voksende mangel på helsefagarbeidere, vernepleiere og ergoterapeuter. I tillegg utdannes det for få bioingeniører, jordmødre og helse- og tannhelsesekretærer.

- Dette er alvorlig for alle pasienter i Norge. Vi trenger dyktige sykepleiere, helsefagarbeidere, vernepleiere og ergoterapeuter, både i det offentlige og hos NHO Geneos medlemmer. Derfor er det viktig at vi ser på hvordan vi kan løse denne utfordringen i fellesskap, avslutter Bekkemellem.

 

Les rapporten i sin helhet her.