Arbeidsliv

Har du spørsmål til vår juridiske avdeling? Ta kontakt via epost: advokat@nhogeneo.no eller TLF: 90529053.

Dette kan vi bidra med

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt!

Cecilie sin bakgrunn og erfaring

Cecilie har jobbet med personvern og arbeidsrett hele yrkeslivet. Hun har bakgrunn fra blant annet som rådgiver i Datatilsynet, advokat i Arntzen de Besche advokatfirma og fagsjef i Econa før hun kom til NHO Geneo. Cecilie har derfor bakgrunn fra begge sider i arbeidslivet – både på arbeidsgiver – og arbeidstakersiden.

Fredrik sin bakgrunn og erfaring

Fredrik har erfaring fra begge sider i arbeidslivet gjennom arbeid i fagforeningene Legeforeningen, Samfunnsøkonomene og Econa. I foreningene har han jobbet med individuell og kollektiv arbeidsrett. Fredrik har bred erfaring med tarifforhandlinger, rådgivning og tvisteløsninger.

Linda sin bakgrunn og erfaring

Linda har lang erfaring med arbeidsrett fra arbeidsgiversiden. Hun hun har bakgrunn bl.a. fra NHO Service og Handel, Abelia og Rederiforbundet, i tillegg til bedrifter som BI og Telenor. Linda har jobbet med et bredt spekter av ulike arbeidsrettslige problemstillinger innen både individuell og kollektiv arbeidsrett. Videre har Linda erfaring fra tarifforhandlinger og mekling, i tillegg til å ha prosedert arbeidsrettssaker for alminnelige domstoler og Arbeidsretten. Linda er forhandlingsansvarlig for Helse- og omsorgsoverenskomsten (481)

Sigurd sin bakgrunn og erfaring

Sigurd har lang erfaring med arbeidsrett fra både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Sigurd har bl.a. vært i HSH (nå Virke), Norsk Flygerforbund og Samfunnsøkonomene. Sigurd har bred erfaring fra tariff-forhandlinger, rådgivning og tvisteløsning. Han har prosedert for de alminnelige domstoler, Arbeidsretten og Rikslønnsnemnda. Sigurd er forhandlingsansvarlig for Pleie- og omsorgsavtalen (527) og BPA-avtalen (595).

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Registrer din e-post her: