Fakta om norsk helse-, velferd- og oppvekstnæring

NHO Geneo er landsforeningen for helsenæring, velferd- og oppvekstbedrifter. Her er nøkkeltall for næringene vi representerer.

Under følger tall for antall medlemsbedrifter i NHO Geneo, antall medlemmer per bransje, antall medlemmer per fylke, medlemmer etter størrelse og resultater fra våre månedlige medlemsundersøkelse, som blant annet kartlegger bedriftenes syn på fremtidsutsiktene for egen virksomhet. 

NHO Geneo har siden oppstarten i mars 2022 vært i sterk vekst. Dette tror vi også vil være gjeldende i årene som kommer da det er et sterkt behov for videre satsing på helsenæring, velferd og oppvekst.

1. Antall medlemmer i NHO Geneo

NHO Geneo har et bredt spekter av medlemmer, alt fra små gründerbedrifter, ideelle virksomheter til store konsern innen Legemiddelindustrien, Helse og velferd, medisinsk utstyr og lab (Melanor) og barnehager.

Antall medlemmer i NHO Geneo

2. Medlemmer etter størrelse

Under følger oversikt over fordeling av medlemsbedriftene per årsverk-gruppe. Størst andel av NHO Geneos medlemmer har mellom 0 og 9 årsverk. Kun litt i overkant av 1 prosent har over 100 årsverk.

3. Antall medlemmer per bransje

Alle medlemmer i NHO Geneo er tilknyttet en bransje.

NHO Geneo har totalt tre bransjer: 

  1. Helse og velferd. 
  2. Legemiddelindustrien
  3. Melanor, bransjen for medtek og lab. 

Landsforeningen jobber også med å etablere en egen bransje for barnehager. 

4. Antall medlemmer per fylke

NHO Geneo har medlemmer fordelt i hele landet, hvorav de fleste har sitt hovedkontor i Oslo/Viken-området.

5. Medlemsundersøkelse

NHO og NHO Geneo følger det norske næringslivet i skiftende markedssituasjoner der utviklingen varierer mellom bransjene eller geografisk. Vi presenterer her ferske funn fra NHOs medlemsundersøkelser for NHO Geneo-medlemmer.

NHO ber medlemsbedriftene svare på hvordan de vurderer sin generelle markedssituasjon og hvordan markedsutsiktene for de seks månedene vurderes når de ser bort fra normale sesongjusteringer. For markedsutsikter spør NHO om generelle markedsutsikter, men også spesifikt for salgspriser, driftsresultat og investeringer.

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Registrer din e-post her: