Bli medlem

Meld inn din bedrift i landsforeningen for helsenæring, velferd og oppvekst. Med over 1.914 medlemmer og 26.802 årsverk samler foreningen mangfoldet i helse- og velferdsnæringen.

Hva sier våre medlemmer om oss

"NHO Geneo er en god døråpner for at vi som næringslivsaktør får innpass og dialog med både med lokale og nasjonale politikkere."

Marius Finsæther Øksenvåg, driftsdirektør Avonova Helse

"Vi er svært fornøyde med måten NHO Geneo jobber på, og ikke minst hvordan vi som en liten aktør blir ivaretatt og hørt i svært viktige temaer for sektoren. "

Siv Hjertø, daglig leder Velle gruppen AS

Informasjon om medlemskap

Politisk påvirkningskraft

Ved å forene kreftene innen helse- og velferdssektoren og samarbeide med hele NHO-fellesskapet, skal vi bidra til å skape lønnsomme medlemsbedrifter som aktivt adresserer samfunnets helse- og velferdsutfordringer. Dette innebærer å levere politisk påvirkning, oppnå gjennomslag i forhandlinger og tilby attraktive medlemstjenester.

Våre advokattjenester

Arbeidslivsavdelingen i NHO Geneo er en sentral støttespiller for arbeidsgivere. Advokatene våre håndterer hele spekteret av arbeidsrelaterte spørsmål. Vi tilbyr målrettet rådgivning og veiledning til arbeidsgivere, der vi gir innsikt i lovgivning, praksis og retningslinjer som er avgjørende for trygg og effektiv ledelse. Med spesialisering innen arbeidsrett bistår vi arbeidsgivere med konflikthåndtering og håndterer juridiske spørsmål knyttet til ansettelse og arbeidsforhold. Les mer

Arbinn - Arbeidsgiverktøy

Arbinn.no er utviklet og kontinuerlig oppdatert av NHO sine advokater og eksperter innen HMS og er kun tilgjengelig for våre medlemsbedrifter. Gå til Arbinn

Møteplasser

Våre arrangementer gir medlemmene våre muligheten til å samles, utveksle kunnskap, dele erfaringer og bygge sterke nettverk. Våre møteplasser, store og små skaper engasjement og muligheter for nettverksbygging som strekker seg over bransjegrensene. Se våre arrangementer her

Pensjon, forsikring og innkjøp

Gjennom NHO Forsikring kan du som medlem tegne solide bedriftforsikringer. Du får også gode pensjonstilbud gjennom NHO Pensjon. Vi forhandler avtaler på vegne av en stor medlemsmasse, og får stordriftsfordeler deretter. Se mer her

NHO - Norges største fellesskap for bedrifter

Som medlem av NHO Geneo vil du automatisk være medlem i NHO - dette medfører en rekke medlemsfordeler.

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt!

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Registrer din e-post her: