Om bransjeforeningen

 

Helse og Velferd består av en rekke ulike tjenesteområder og varierer fra små familiebedrifter til store konsern. Vi har både private og private ideelle aktører hos oss, samt sosiale entreprenører. Bransjen spenner bredt; fra barn og unges oppvekstmuligheter, rus, psykisk helse, bo- og omsorgstilbud, mottak av flyktninger, til forebyggende helsearbeid gjennom BHT-virksomheter, helsevirksomheter innen fysioterapi, kiropraktorer og audiografi, til eldreomsorg i kommunene og BPA-leverandører (brukerstyrt personlig assistanse). Videre organiserer vi rehabiliteringsinstitusjoner som driver tverrfaglig spesialisert rehabilitering på oppdrag for helseforetakene, og spesialisthelsetjenestevirksomheter innen blant annet kirurgi, ortopedi og fertilitet. I 2020 kom også bransjen " Aktiv Helse", som består av frittstående treningssentre, til oss. Disse har også helsefaglig kompetanse og leverer medisinsk begrunnet trening etter henvisning utover ordinære treningstilbud til befolkningen. Vi har også ambulansevirksomhet og pasienthotell. Spennet er stort, og med en rekke bransjefaglige og næringspolitiske utfordringer og muligheter.

 

De fleste av våre medlemmer leverer til statlige og kommunalt finansierte og lovpålagte tjenester, med lik tilgang for alle uavhengig av egen økonomi. Vi er opptatt av konkurranse på like vilkår, noe som betyr at innhold og kvalitet, ikke eierskapsform, skal avgjøre i anbud. Kvalitet i tjenestene til pasienter, brukere og pårørende av tjenestene, fagutvikling og ivaretakelse av et godt partsamarbeid i arbeidslivet er vi svært opptatt av. Vi jobber for at våre medlemmer skal bidra til samfunnsoppdraget og supplere og utfylle det offentlige helse- og velferdstilbudet. 

 

Nyheter

Myter og fakta 2021

NHO Service og Handel har laget denne publikasjonen for å tydeliggjøre hva som er sannhet og hva som bare er myter innen helse og velferd.

Helsebarometer 2021

51 prosent er skeptiske til at det offentlige helsevesenet alene vil klare å dekke samfunnets behov for helse- og omsorgstjenester i fremtiden, viser Helsepolitisk barometer 2021.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!