Statistikk og publikasjoner om helse- og velferdsbransjen

Samlet tall- og faktaside om norsk helsenæring, velferd og oppvekst.

Nyheter
  1. Feil om velferdsmiks

    Hvis løgn hadde vært latin, hadde det vært mange lærde folk her i landet, skriver Sara Bell fra Fagforbundet i Klassekampen og sikter til at folk ikke forstår hva som skjer i helsepolitikken.

Om helse- og velferdsbransjen

Helse og velferd består av alt fra små familiebedrifter til store konsern. Vi har både private og private ideelle aktører hos oss, samt sosiale entreprenører.

De fleste av våre medlemmer leverer til statlige og kommunalt finansierte og lovpålagte tjenester, med lik tilgang for alle uavhengig av egen økonomi. Vi er opptatt av konkurranse på like vilkår, noe som betyr at innhold og kvalitet, ikke eierskapsform, skal avgjøre i anbud. Kvalitet i tjenestene til pasienter, brukere og pårørende av tjenestene, fagutvikling og ivaretakelse av et godt partsamarbeid i arbeidslivet er vi svært opptatt av. Vi jobber for at våre medlemmer skal bidra til samfunnsoppdraget og supplere og utfylle det offentlige helse- og velferdstilbudet. 

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt!