Etisk bransjestandard for bransjen Helse og Velferd i NHO Geneo

Publisert

Bransjen Helse og Velferd i NHO Geneo sin etiske bransjestandard angir hovedprinsippene for bransjene tilknyttet Helse og Velferd sitt samfunnsansvar og de etiske standardene alle tillitsvalgte og medlemsvirksomheter i bransjene forutsettes å følge.

NHO, og NHO Geneo som del av NHO-fellesskapet, arbeider for å realisere visjonen «Styrker næringslivet. Former fremtiden». NHOs fire verdier er modig, samspillende, tilgjengelig og troverdig. NHO Geneo skal på denne bakgrunn arbeide for at medlemmene får rammebetingelser og utviklingsmuligheter som styrker næringslivets konkurransedyktighet lønnsomhet og bærekraft.

NHO Geneo og bransjen Helse og Velferd sin etiske bransjestandard angir hovedprinsippene for bransjene tilknyttet Helse og Velferd sitt samfunnsansvar og de etiske standardene alle tillitsvalgte og medlemsvirksomheter i bransjene forutsettes å følge.

 • Vårt hovedfokus er at all vår virksomhet har respekt for mennesket- dens egenverd og rettigheter.
 • Vi står for kvalitet og seriøsitet i alt vårt arbeid til det beste for pasienter og brukere av våre tjenester.
 • Vi står for et anstendig arbeidsliv, gjennom tariffavtaler og/eller konkurransedyktige lønns og arbeidsvilkår for våre ansatte.
 • Vi står for åpenhet og transparens om vår drift og våre økonomiske resultater gjennom de krav Aksjeloven eller annet eierskap setter til enhver tid, fra myndighetene
 • Vi bidrar til å utvikle og sikre velferdstjenestene, som en del av de skattefinansierte velferdsordningene vi alle skal ha tilgang til når vi trenger det.
 • Vi skaper og utvikler arbeidsplasser, og bidrar til innovasjon og fagutvikling innen bransjene våre.
 • Vi forplikter oss til å forhindre enhver form for diskriminering på grunn av kjønn, legning, etnisitet, funksjonsnedsettelse, politisk syn og religiøs tro.
 • Vi er bevisste vårt samfunnsansvar og forvalter denne rollen på en god måte.
 • Vi arbeider for at all vår drift er bærekraftig og til det beste for miljøet.
 • Vi er bevisste at våre handlinger og omdømme er av betydning for alle medlemmer i Helse og Velferd.
 • Vi forholder oss til de lover og rammer myndighetene setter. Vi skal ikke ha dobbeltroller i innkjøps og anbudsprosesser, eller opptredener som på annen måte kan skade bransjens omdømme.

Behandlet og vedtatt av Bransjestyret i Helse og Velferd 06.12.2018

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Registrer din e-post her: