Barnehageseminar Trondheim

29. mar 2023, kl. 08.30–11.30
Påmeldingsfrist 20.03.2023

Velkommen til seminar om den norske barnehagemodellen “Fra kapasitetsutvikler til kvalitetsutvikler “

Arrangementet finner sted på Scandic Hotell Nidelven Havnegt 1-3 7010 Trondheim fra klokken kl.09.00-11.30.

Vi åpner dørene fra 08:30 med innsjekk, kaffe og frokost. Arrangementet er gratis.

Program for dagen

Kl. 09.00-9.10 Velkommen v/Marte Løvik, rådgiver/fungerende regiondirektør for NHO. 

Kl. 09.10-09.30 Hvordan jobber NHO Geneo for barnehagene?  v/Tone Mila, fagsjef for barnehager hos NHO Geneo.

Kl. 9.30-10.00 Presentasjon av politikere, introduksjon v/regionskontor . Hvordan vil politikerne jobbe for at den gode norske barnehagemodellen fortsetter og videreutvikles? Med fokus på kvalitetsutvikling og foreldrenes valgfrihet.  v/ representanter politikere, Trondheim (TBD).

Kl. 10.00-10.20   

Hvordan kan man jobbe systematisk med kvalitet i barnehagen? v/Mari Fagerheim, fag- og utviklingssjef Espira.

Kl. 10.20-10.40. Espira Muruvik sitt arbeid med kvalitetsutvikling. v/ Therese Dahl Skeid, styrer Espira Muruvik Barnehage.

Kl. 10.40-10.50 pause 

Kl. 10.50-11.30 Introduksjon om rundebord. 

Refleksjon rundt bordene Sammen om løsninger. Involvering. 

 Kl. 11.30 Avslutning