Fagsamling med NHO Geneo, Pårørendealliansen og Nettverk for pårørendeforskning

16. mar 2023, kl. 08.30–15.00
150 Påmeldingsfrist 09.03.2023

Anita Vatland og Anne-Grethe Terjesen fra Pårørendealliansen.

Fra kunnskap til handling – pårørenderollen i endring? Hva vet vi, hva gjør vi og hva mangler vi av kunnskap for å ha en bærekraftig velferdsstat?

På dette arrangementet vil vi dele kunnskap på pårørendefeltet gjennom forskning og annet analysearbeid samt synliggjøre kunnskapshull. Vi vil inspirere både forskere, organisasjoner, fagmiljøer, næringsliv og myndighetspersoner til både å finne gode samarbeidspartnere samt å erverve mer kunnskap om pårørendes rolle i ulike deler av samfunnet.

Velkommen til nettverkssamling i pårørendeforskning!