Digitale terapier – hvordan kan norske pasienter få tilgang?

5. jun 2023, kl. 08.30–11.30
Deichman Bjørvika: Deichmansalen

På møtet lanseres en rapport om temaet utarbeidet av Menon Economics på oppdrag fra Biogen.

Hovedfunnene fra rapporten «Innføring av digitale terapier – hva skal til?» vil bli presentert innledningsvis og det vil være fokus på hva digitale terapier er og hvilket potensiale de har i det norske helsevesenet.

Hovedformålet med møtet er å diskutere hvordan dagens finansieringsmodell er tilpasset digitale terapier, og om den kan tilpasses bedre for fremtiden, da det forventes en vekst av slike terapier.

Vi får høre synspunkter fra Lena Nymo Helli (daglig leder i Norway Health Tech) i samtale med Cathrine Ro Heuch (gründer og daglig leder i Nordic Brain Tech). Jan Frich fra FHI vil redegjøre for muligheter og utfordringer med dagens system, og seminaret avsluttes med en spennende panelsamtale om løsninger og veien videre med deltagelse fra blant annet sentrale politikere.

Arrangør er Biogen og NHO Geneo-bransjen, LMI. 

Les mer her og meld deg på.