Helse- og velferdskonferansen 2023

23. nov 2023, kl. 11.30–16.00
Påmeldingsfrist 20.11.2023

Velkommen til Helse og velferdskonferansen 2023

Det er nå vi skaper fremtidens velferdssamfunn.

NHO Geneo inviterer til helse- og velferdskonferansen 2023 – årets viktigste arrangement for helse- og velferdsnæringen.

Det er stor og bred enighet om hva norsk velferd betyr: Det skal være lik tilgang til velferdstjenester, uavhengig av den enkeltes økonomi. Men hvordan skal vi få det til i praksis?

På helse- og velferdskonferansen samler vi bransjen for innovasjon, innsikt og samarbeid. Vi må sammen finne ut av hvilke løsninger som må til for å håndtere de problemstillingene helse- og velferdssektoren står overfor i dag, og i morgen.

Under konferansen skal vi få høre om:

Offentlig-privat samarbeid i Danmark

Danskene har fått en bred regjering Socialdemoratiet, Venstre og Moderatene. Hvordan påvirker det mulighetene for brede offentlig/private forlik? Kan Norge dra nytte av disse erfaringene? Mette Feifer, viseadministrerende direktør i Dansk Erverv, presenterer Danmarks Velfærdsrådet og hvordan offentlig-privat samarbeid er blitt en del av løsningen for å kutte helsekøene i Danmark.

Perspektiver på samhandling og samarbeid

Perspektiver på fremtidens helseforvaltning i Norge v/ Jan Fredrik Andresen, tidligere direktør i Statens helsetilsyn. Spesialrådgiver Helse og Omsorgsdepartementet. 

Panelsamtale v/ Kåre Hagen, senterleder ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning ved OsloMet og Anne Gamme, fagleder KS.

Velferdsmiks sikrer lik rett til helse- og velferdstjenester.

Norsk helselovgivning gir innbyggere rett til gode og sikre helsetjenester, når vi trenger dem. Like fullt er det slik at grunnleggende pasient- og brukerrettigheter brytes hver eneste dag. For å sikre et bærekraftig helsevesen, og lik tilgang til rettighetsbaserte helse- og velferdstjenester, er vi avhengig av at stat og kommune evner å i bruk nye og mer effektive løsninger på helse- og velferdstjenestene.

En friskere og mer aktiv befolkning, hvordan kan vi få til det?

20 prosent av nordmenn i arbeidsfør alder står utenfor arbeidslivet. Dette fører til uhelse og vi har store ubenyttede ressurser som vi trenger i helse- og velferdssektoren. Hvordan kan aktivt forebyggende helsearbeid redusere utenforskap, uhelse og store samfunnskostnader.

En samtale mellom Mette Nord og Karita Bekkemellem

Når vi samarbeider på tvers av offentlig og privat, må det være noen forutsetninger på plass. Mette Nord, leder i Fagforbundet, og Karita Bekkemellem, administrerende direktør i NHO Geneo, vil snakke sammen om hvordan arbeidslivsaktører kan samarbeide med myndighetene.

Du møter: 

Mette Nord, leder i Fagforbundet

Kåre Hagen, senterleder ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning ved Oslo Met

Mette Feifer, viseadministrerende direktør i Dansk Erverv

Jan Fredrik Andersen, spesialrådgiver i Helse- og omsorgsdepartementet

Anne Gamme, fagleder i KS

Fredrik Lauritzen, forskningssjef i Antidoping Norge

Karita Bekkemellem, administrerende direktør i NHO Geneo

Program Helse og velferdskonferansen 2023

11.30: Innsjekking/lunsj 

12.00: Velkommen. NHO Geneos mål for våre felles helse- og velferdstjenester v/ adm. Karita Bekkemellem. NHO Geneo   

12.10-12.35: Offentlig privat/samarbeid i Danmark v/Mette Feifer, Visedirektør i Dansk Erverv 

12.35-12.50: Prioriteringer i Norsk helseforvaltning v/Jan Fredrik Andresen, spesialrådgiver i Helse og Omsorgsdepartementet 

12.50-13.20: Panelsamtale om fremtidens helsetjenester

Deltakere: 

Jan Fredrik Andresen, tidligere direktør i Statens helsetilsyn. Spesialrådgiver Helse og Omsorgsdepartementet.  

Kåre Hagen, senterleder ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning ved Oslomet 

Anne Gamme, fagleder KS. 

Torbjørn Furulund, bransjedirektør, NHO Geneo 

13.20: Pause 

13.35-13.50: Slik bidrar digitale løsninger til å løse befolkningens behov for helse-og velferdstjenester v/Marte Nøkleby Finnevolden og Nina Wiggen, Kry Norway 

13.50-14.05: Slik sikrer vi at minoriteter involveres i våre felles helsetjenester v/Mohammed Abdelqadir, daglig leder Digna AS 

14.05-14.20: Digitale løsninger for munnhelse v/Ellen-Merethe Høgsæt Tannlege, gründer og daglig leder  

14.20-14.35: Private helseaktører er en del av vår felles helsetjeneste v/Per Helge Fagermoen, administrerende direktør Volvat Medisinske senter

14.35-14.50: Pause

14.50-14.55: En friskere og mer aktiv befolkning v/ Mee Eline Eriksson, fagdirektør forebyggende helse NHO Geneo

14.55-15.05: Hvordan ser folkehelsen ut om 30 år hvis vi fortsetter som nå? v/Helle Aanensen, Aktiv mot kreft

15.05-15.15: Arbeidsrettet rehabilitering sikrer at flere kommer i arbeid v/Stine Liebermann Åsheim, avd. leder Avonova

15.15-15.25: Antidoping Norgev v/ Fredrik Lauritzen , forskningssjef 

15.25-15.35: Forebyggende helse for en aldrende befolkning v/ Christian Backe, markedssjef Feelgood

15.35-16.00: Samarbeid i fredstid: En samtale mellom Mette Nord, leder fagforbundet og Karita Bekkemellem, adm dir  NHO Geneo

16.00 Avslutning  

16.15-19 Sosial avslutning og middag

 

23. november samler NHO Geneo offentlige instanser, beslutningstakere, organisasjoner og medlemsbedrifter for innovasjon, innsikt og samarbeid. Meld deg på årets viktigste arrangement for helse- og velferdssektoren!