Kvinner i helsestyrer

15. jan 2024, kl. 13.00–17.00
Påmeldingsfrist 8.01.2024

Velkommen til årets viktigste møteplass for #KvinneriHelsestyrer!

Regjeringen, i samarbeid med NHO og LO, har utarbeidet et forslag at mellomstore og store selskaper skal ha minst 40 prosent kjønnsbalanse i styret. Reglene skal gradvis bli innført allerede fra 2024 og vil etter hvert omfatte om lag 20.000 selskaper. Norge er det første landet i verden som tar dette skrittet.

Virkelighetsbilde i dag er sånn at innen 2028 vil behovet for kvinnelige styremedlemmer dobles. Det positive er at det finnes allerede en stor andel av kvinnelige arbeidstakere i helsektor, både fra helseindustri, helsetjenester og administrasjon, med svært høy faglig kompetanse. På tross av det er fremdeles kvinnedeltakelse i topplederstillinger og styreverv altfor lav.

15. januar 2024 inviterer NHO Geneo til kick-off for #KvinneriHelsesstyrer 🚀

Er du en kvinne med relevant kompetanse innenfor helsenæring, og ønsker å lære mer om styreverv, rolle og ansvar? Da er dette informasjonsmøte for deg!

– Mitt mål er at flere kvinner med relevant og faglig kompetanse skal vite hva slags rolle og ansvar man får i et styreverv. Vi må få frem kompetansen man kan bygge gjennom styreverv, og at de mest sannsynlig allerede sitter på mye kompetanse helsenæringen trenger for å oppnå sitt fulle potensial, sier Cathy Capdeville, næringspolitisk direktør i Melanor og initiativtaker bak prosjektet.

Program #KvinneriHelsestyrer

13:00 – 13:05 I Velkommen og introduksjon v/ Karita Bekkemellem, administrerende direktør i NHO Geneo.

13:05 – 13:20 I Bakgrunnen for forslag til kjønnsbalanse i styrer v/ Nina Melsom, direktør arbeidsliv og tariff i NHO og Sissel Merete Skoghaug, første nestleder i LO

13:20 – 13:30 I Oppdaterte tall om kjønnsbalanse i styrer og fremtidige behov for helsenæringen v/ Cecilie Søvik, juridisk direktør i NHO Geneo

13:30 – 14:30 I Kurs om styreroller og ansvar del 1 v/ Caterina Håland Gaeta, partner og advokat i SANDS Advokatbyrå, og Kristin Solevåg, spesialrådgiver og advokat i SANDS Advokatbyrå

14:30 – 14:45 I PAUSE

14:45 – 15:30 I Kurs om styreroller og ansvar del 2 v/ Caterina Håland Gaeta, partner og advokat i SANDS Advokatbyrå, og Kristin Solevåg, spesialrådgiver og advokat i SANDS Advokatbyrå

15:30 – 15:40 I Viktig for fagpersonell å ta en bredere rolle i styrearbeid v/ Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder i Norsk sykepleierforbund, og Anne-Karin Rime, lege og president i Den norske legeforening

15:40 – 15:50 I Hvem er riktig for styreverv? v/ Monica Strysse, partner i Bønes Virik

15:50 – 16:00 I Paneldebatt

16:00 – 17:00 I Mingling og nettverksbygging med mat og drikke