Hvordan sikre lik rett til rettighetsbaserte helse- og velferdstjenester?

12. aug 2024Kl. 14:30–15:30
MØR Biffhus

Vi må bruke færre penger, vi får færre ansatte, og vi må produsere flere helse- og velferdstjenester. Samtidig blir vi flere eldre. Vi trenger tverrpolitisk enighet for å løse utfordringene vi står overfor i helse- og velferdstjenestene våre. Hvordan kommer vi dit?

Næringen, alt fra legemidler, medtek og tjenestesektoren, vil bidra. 

Vi har en rekke styringsdokumenter fra regjeringen og Stortinget de siste årene. Helsepersonellkommisjonen, Bo trygt hjemme-meldingen, Sykehusutvalget, Prioriteringsmeldingen, Folkehelsemeldingen, Riksrevisjonens rapport om rehabilitering, Riksrevisjonens undersøkelse av helseforetakenes investeringer i bygg og medisinsk-teknisk utstyr, og Nasjonal helse- og samhandlingsplan.

Hvordan kan de bidra slik at regjering og storting når de målene og ambisjonene de har satt for en bærekraftig felles helsetjeneste fremover?  

Program kommer. 

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Registrer din e-post her: