Medlemsmøte om Ventetidsløftet

23. aug 2024kl. 09:00–09:30
Digitalt medlemsmøte

Ventelisteløfteutvalget. Foto: Helse- og omsorgsdepartementet.

NHO Geneo inviterer til faste medlemsmøter for å gi informasjon om videre fremdrift i arbeidet i Ventetidsløftet-utvalget.

NHO Geneo er representert i ventetidsutvalget, ledet av helseminister, Jan Christian Vestre (Ap). I utvalget er NHO Geneo er representert ved Karita Bekkemellem, administrerende direktør i NHO Geneo, og Reidar Holst Christensen,  næringspolitisk direktør i NHO Geneo.

Utvalget, som består av regjeringen, Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Den norske legeforening, Delta, Psykologforeningen, Spekter, Virke, NHO Geneo, Helse Midt-Norge RHF, Helse Nord RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Vest RHF, møtes tre ganger i løpet av 2024. NHO Geneo inviterer til faste møtepunkter med medlemmer etter gjennomført møte i utvalget. 

Initiativet fra Jan Christian Vestre er noe NHO Geneo er positive til og vi vil jobbe intensivt for å sikre at medlemmene våre får bidra med å oppnå målene som er satt. Les mer om Ventetidsløftet her.

  • Reidar Holst Christensen
  • næringspolitisk direktør i NHO Geneo

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Registrer din e-post her: