Lena (32) blir kommunikasjonsdirektør i NHO Geneo

Lena Verås Eriksen utenfor NHO-bygget.

Lena Verås Eriksen er ny kommunikasjonsdirektør i NHO Geneo.

- Jeg gleder meg veldig til å tre inn i denne rollen. Jeg er stolt og gleder meg over å få lov til å jobbe for bedriftene i NHO Geneo, sier Lena Verås Eriksen.

Verås Eriksen kommer til stillingen etter 4,5 år som kommunikasjonsrådgiver i NHO Service og Handel. Her har hun det siste halvannet året jobbet som prosjektleder for Velferdsmiks-prosjektet i helse- og velferdsbransjen. Hun er utdannet radio- og TV-journalist ved Mediehøgskolen Gimlekollen, og har jobbet som journalist i Mediehuset iTromsø og Bladet Nordlys.

NHO Geneo er en ny landsforening i NHO som favner bransjene som følger oss gjennom livet. Fra trygge og gode barnehager, via forebyggende helse og trening, nye medisinske løsninger og til god omsorg når et langt liv nærmer seg slutten.  Landsforeningen samler bredden i helse- og velferdsnæringen​, med rundt 1.050 medlemmer og 18.500 årsverk og konstituert direktør er Karita Bekkemellem.

- Jeg er så heldig som allerede har fått jobbet tett med medlemmene i helse- og velferdsbransjen. Arbeidet de hver dag legger ned for å sikre tjenester av høy kvalitet, gir meg inspirasjon og motivasjon. Og jeg gleder meg til å bli bedre kjent med de andre bransjene NHO Geneo representerer, sier Verås Eriksen.

- Jeg er helt overbevist om at samarbeidet mellom offentlig og privat sektor innen helse, det vi kaller en velferdsmiks, vil være helt avgjørende i møte med utfordringene vårt velferdssamfunn står overfor. Velferdsmiks er noe vi har lang tradisjon for i Norge, og det er en suksessoppskrift vi må bygge videre på og videreutvikle, legger hun til.

En sentral rolle

Konstituert direktør i NHO Geneo, Karita Bekkemellem, er meget fornøyd med å få Verås Eriksen med på laget.

- Lena har vært utlånt til NHO Geneo i oppstartsfasen av landsforeningen og gjort en formidabel jobb. Hun har sterke analyser og kjenner feltet godt. Det blir viktig når NHO Geneo skal representere medlemmene innenfor helse, velferd og omsorg, sier hun.

I det norske velferdssamfunnet er det en lang tradisjon for et godt samarbeid mellom offentlige, private og ideelle bedrifter. Behovet for helsetjenester øker, samtidig som sektoren vil stå overfor store omstillinger i tiden som kommer.

- Det offentlige er – og skal være - ryggraden i det norske velferdstilbudet, men vi trenger et godt og sterkt samarbeid mellom offentlig- og privat sektor for å levere og utvikle morgendagens velferdstjenester. Det må vi som bransjeforening synliggjøre og der vil Lena spille en svært sentral rolle, sier Bekkemellem.

Hvorfor NHO Geneo?

Ideen med å forme en ny landsforening i NHO innenfor helse og omsorg startet en god stund tilbake. Bakgrunnen var å vurdere hva som er beste organisering for medlemmene, styrke trepartssamarbeidet og bidra til bedre helsetjenester gjennom samarbeid. 

- Initiativet med en ny landsforening springer ut av dialog med medlemmer om deres behov og forventninger, våre analyser av utviklingen av næringsliv, politikk og samfunn, og NHOs strategiske ambisjoner. Men, det som virkelig utløser etableringen av en ny landsforening er at våre medlemmer innen den viktige verdikjeden for helse, velferd og oppvekst ønsker det og jeg gleder meg veldig til å bidra, sier Verås Eriksen.