Næringsministeren ber offentlige oppdragsgivere ta mer av risikoen: - Kritisk at det iverksettes tiltak

Atle Hunstad, administrerende direktør i Melanor.

I et brev den 16. september ber næringsminister Jan Christian Vestre offentlige oppdragsgivere om å dele på risikoen ved prisveksten.

– En del leverandører til det offentlige står nå i en situasjon hvor de tar mye av risikoen når råvareprisene øker. Derfor har jeg sendt et brev der jeg innstendig ber offentlige innkjøpere til å forsøke å finne konstruktive løsninger for utsatte bedrifter som nå sliter og som risikerer å tape penger på kontraktene de har inngått, sier Vestre.

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at prisveksten i august i år var på 6,5 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Situasjonen er allerede krevende og kan bli langvarig for mange leverandører.

– Det er opp til avtalepartene å sørge for god kontakt seg imellom om eventuelle utfordringer man har knyttet til overholdelsen av avtaler. Begge sider bør ha felles interesse i dette, sier Vestre.

– Det er viktig og bra med tydelige politiske signaler, men dette må innkjøpsorganisasjonene måles på. Hva vil gjøres i praksis for å følge opp dette? Nå er det kritisk at helsedepartementet, innkjøpsorganisasjonene og helseforetakene iverksetter nødvendige tiltak. For at Norge skal ha en helsetjeneste i verdensklasse må bransjens behov tas på alvor, sier Atle Hunstad, administrerende direktør i Melanor, en bransjeforening i NHO Geneo. 

Les mer hos Melanor.