Ny tariffavtale for BPA på plass

Signert: Anne Green Nilsen i Fagforbundets arbeidsutvalg og Karita Bekkemellem, administrerende direktør i NHO Geneo, signerte i dag BPA-overenskomsten. Foto: André Haugen/Fagofrbundet.

LO/Fagforbundet og NHO/NHO Geneo er enige om å opprette en overenskomst for brukerstyrte personlige assistenter. Navnet blir BPA-overenskomsten.

Den nye avtalen ble signert 30. september 2022.

– Dette har vi jobbet med i lang tid, og det har vært ønsket av både medlemmene, Fagforbundet og NHO Geneo. Vi er veldig glade for at vi nå har kommet til en enighet om en overenskomst, sier Anne Green Nilsen i Fagforbundets arbeidsutvalg.

- Tror på et godt samarbeid

BPA-overenskomsten mellom NHO/NHO Geneo og LO/Fagforbundet opprettes og trer i kraft fra 1. oktober 2022 med utløp 30. april 2024.

– Vi håper og tror på et godt samarbeid videre med Fagforbundet om BPA-overenskomsten, og videre utvikling av BPA-tjenestene for øvrig, sier Karita Bekkemellem, administrerende direktør i NHO Geneo.

Skal sikre best mulig BPA-tjenester

Bedrifter som omfattes av avtalen skal være bedrifter hvor hovedaktiviteten er levering av BPA. Overenskomsten omfatter også for eksempel avlastning og funksjonsassistanse om den er opprettet, men hovedaktiviteten skal være levering av BPA. Administrasjon/funksjonærer omfattes ikke av tariffavtalen.

Prissetting av BPA-tjenester gjøres vanligvis gjennom at oppdragsgiver (kommune) fastsetter en fast pris per produsert BPA-time. Partene er enige om at tjenestens prisnivå er viktig for å oppnå sunn drift og tilfredsstillende ressurser for å sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for ansatte. Fagforbundet er innstilt på å bistå NHO Geneo og bedriftene i dialog med oppdragsgivere og andre offentlige instanser for å fremme verdien av bærekraftige anbud som tar opp i seg det reelle kostnadsbilde for å drive god arbeidsgiverpolitikk

- Dette er et svært viktig punkt for våre medlemmer, og vi er glade for at Fagforbundet erkjenner at tjenestenes prisnivå, som fastsettes av kommunene, er viktig for å sikre seriøs drift og gode lønns- og arbeidsvilkår. Her ser vi et veldig godt eksempel på hvordan Fagforbundet og NHO Geneo sammen kan jobbe for å sikre best mulig BPA-tjenester til alle som har behov for det, sier Bekkemellem.

Fagforbundet anerkjenner også behovet for at bedriftene vil kunne trenge hastebehandling av søknader om bruk av avvikende arbeidstidsordninger, og at slike søknader vil bli hastebehandlet.

Har du spørsmål om overenskomsten? Ta kontakt med Sigbjørn Mygland (smy@nhosh.no) eller Laust K. Poulsen (lkp@nhosh.no).