«Sats på en vinnernæring»

Norge trenger å øke fastlandseksporten etter hvert som oljeinntektene går ned.

Skrevet av Peggy Hessen Følsvik, LO-leder, og Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO. Innlegget ble først publisert hos Dagsavisen. 

Med tanke på norsk ekspertise, globale behov og nasjonal beredskap bør vi satse på milliardmuligheter i norsk helseindustri. Når NHO og LO forenes for å fremheve norsk helseindustri, er det ikke bare fordi potensialet er stort, men også fordi det er en lavthengende frukt som passer perfekt inn i regjeringens ambisjoner om å skape flere arbeidsplasser og øke eksportinntektene.

Den doble bonusen er at det leveres på ambisjonene i regjeringsplattformen, samtidig som produktene vil styrke norsk beredskap og folkehelse. Vinn-vinn-vinn.

I Norge er vi kjent for høy grad av innovasjon, men vi er også kjent for å selge ut innovasjonen for tidlig. Dermed går vi glipp av den virkelige store verdiskapingen. Det finnes imidlertid eksempler til etterfølgelse fra de som har lykkes.

Mange vet ikke at vi har ekspertise på moderne vaksineteknologi – den samme som brukes av Pfizer for å lage covid-vaksinene – som kan brukes til nasjonal produksjon eller til utvikling av nye, banebrytende behandlinger innenfor kreft og andre genetiske sykdommer. Det er heller ikke alle som vet at vi er verdensledende på medisinsk forskning. Men for at forskningen skal komme pasienter til gode, skape arbeidsplasser og eksportinntekter, er man helt avhengig av komplette verdikjeder og at produksjonen etableres i Norge.

Det er en rekke verdikjeder innen legemiddelproduksjon – overmodne for videre skalering. I Hurdalsplattformen ønsker regjeringen «å tilrettelegge for produksjon av kritisk viktige legemidler i Norge», og den vil «etablere et nasjonalt senter for utvikling og produksjon av vaksiner og biologiske legemidler». De har også lansert et grønt industriløft for å akselerere nye næringer. Industrien, universiteter og høyskolesektoren samt forskningsinstituttene ønsker å levere samfunnsnyttig og grønn produksjon.

Industrien står klar til å investere. Ett eksempel er investeringer med statlig kapital i norsk vaksineproduksjon. Et senter som kan produsere moderne vaksiner for eksport, så vel som til nasjonal beredskap og medisiner som er forsket frem i Norge. Dette vil bidra til arbeidsplasser, eksportinntekter, styrking av beredskap og at verdiskapingen forblir i Norge. Pandemien er et godt eksempel på hvor sårbar forsyningssikkerheten av livsviktige vaksiner er. Verden vil trenge covid-vaksiner i mange år fremover, og det vil komme nye pandemier.

Det globale vaksinemarkedet hadde i 2019 en verdi på 47 milliarder dollar og forventes å øke med 10–11 prosent årlig. Dette markedet kan – og bør – Norge ta en del av. Vel så viktig er at investeringene resulterer i nye selskaper, ny kompetanse, nye studieplasser og ny teknologi, som igjen blir til nye medisinske fremskritt.

Fremskritt som vil bidra til å løse verdens helseutfordringer. Det er god butikk — og god politikk!