Webinar om nullprofittutvalget: Se opptak her

Hva skal utredes, og hva blir konsekvensen for bedrifter som leverer helse- og velferdstjenester? Se webinaret om nullprofitt-utvalget.

Regjeringen nedsatte 12. august et utvalg som skal utrede hvordan kommersiell drift kan fases ut av offentlig finansierte velferdstjenester, det såkalte nullprofittutvalget. Etableringen av et slikt utvalg var en del av avtalen mellom regjeringspartiene og SV om statsbudsjettet for 2022.

Vi inviterte statssekretær Gunn Karin Gjul for å orientere oss om mandatet utvalget har fått, og hva regjeringen tenker rundt dette arbeidet.  NHOs viseadministrerende direktør Anniken Hauglie og NHOs medlem av utvalget, Næringspolitisk direktør i Abelia Nils-Ola Widme deltok også på webinaret. 

Utvalget skal utrede tre modeller for videre drift av velferdstjenestene – full offentlig egenregi, en modell som åpner for deltakelse av ideelle aktører, og en modell som også åpner for deltakelse av kommersielle aktører, men med strengere regulering av overskudd eller utbytte enn i dag. Bransjene der utfasing skal utredes er barnehage, skole, barnevern, eldreomsorg, spesialisthelsetjeneste (rus, psykiatri, habilitering, rehabilitering, kirurgi), asyl- og flyktningemottak og arbeidsmarkedstiltak. Utvalget skal levere en delutredning om avgrensning av "ideell aktør" sommeren 2023, og sluttrapport 1. juni 2024.