Jobber aktivt for å få ned sykefraværet og hindre frafall

Hvordan kan man styrke arbeidsmiljøet og redusere sykefravær og frafall i sykehjem? Det skal IA-bransjeprogram sykehjem gi deg svaret på.

Det er mange veier til målet. IA-bransjeprogram sykehjem er et partssammensatt og prosessorientert prosjekt som gir de rette verktøyene for å jobbe med dette, og for å skape verdi nærmest virksomhetene. ​

IA-avtalen 2019–2022, som nylig ble forlenget til 2024, setter arbeidsplassen i sentrum. Den introduserer forskjellige tiltak, metoder og verktøy for å jobbe med et mer inkluderende arbeidsliv ved norske sykehjem. Enkelt forklart er målet at så mange som mulig kan arbeide så mye som mulig, så lenge som mulig.

- Vi må jobbe smartere

Avtalen tar utgangspunkt i sju bransjer med sykefravær som ligger over gjennomsnittet. Sykehjemmene er blant disse, og målgruppen i bransjeprogrammet er derfor kommunale og private sykehjem.

- NHO Geneo, ved bransjen helse og velferd, er en del av IA-bransjeprogram sykehjem fordi vi vil styrke arbeidsmiljøet og redusere frafall av livsviktig helsepersonell. Vi har store utfordringer med tanke på mangel på helsepersonell fremover. Vi må jobbe smartere. En veldig viktig faktor for å lykkes med dette, er å få ned sykefraværet og få et enda bedre arbedsmiljø, sier Torbjørn Furulund, bransjedirektør for helse og velferd i NHO Geneo. 

Fire innsatsområder

Men hvordan gjøres dette rent konkret?

Partene og virksomhetene i bransjen skal i programperioden prøve ut ulike målrettede tiltak innenfor fire innsatsområder:

  1. En bra dag på jobb.
  2. HMS og helsefremmende arbeid i sykehjem.
  3. Mestring og kompetanse.
  4. Organisering av arbeidet.

Dette skal gjøres gjennom aktiv bruk av partssamarbeid, en økt rolleforståelse og evnen til å forbedre egen arbeidsplass. Det er ledere, tillitsvalgte, verneombud og ansatte i den enkelte virksomhet som er med i prosessarbeidet. Prosessarbeidet krever kontinuerlig dialog, testing, læring og utvikling sammen med aktører nærmest sykehjemmene. ​

Et av tiltakene bransjeprogram sykehjem har benyttet er tjenestedesign. Oss og vårt – tjenestedesign er for eksempel et verktøy som er brukt for bedre arbeidsmiljø. Tjenestedesign er utviklet gjennom samskaping og stegvis, praktisk testing av metoder i ti ulike sykehjem. Her har IA bransjeprogram sykehjem og Halogen AS sammen med ansatte og ledere i virksomhetene utforsket utfordringsbildet, fått opp ideer og løsningsforslag, og laget planer for hvordan teste en ny måte å gjøre ting på.

Les rapporten fra arbeidet med å bruke tjenestedesign for å styrke arbeidsmiljøet og redusere sykefravær i sykehjem. Rapporten er utviklet av Halogen AS.

Fremover vil IA bransjeprogram sykehjem bredde, tilpasse og tilgjengeliggjøre eksisterende tiltak til alle sykehjem. Det vil settes økt fokus på dialog for å nå ut til sykehjem som i dag ikke er deltakende i bransjeprogrammet. 

Har ditt sykehjem også lyst til å være med på å arbeide med kvalitet, arbeidsmiljø og sykefravær? Klikk her for å lese mer.

Dette er IA-bransjeprogram sykehjem
  • IA-bransjeprogram sykehjem er et partssammensatt, driftsnært og prosessorientert prosjekt.
  • Målgruppen er kommunale og private sykehjem, og bransjeprogrammet blir gjennomført smidig for å skape verdi nærmest virksomhetene. ​
  • Blant partnerne i bransjeprogrammet er KS, LO, NHO, Nav, YS, Virke, Delta, Unio, Fagforbundet og Arbeidstilsynet. 
  • Les mer på «Dette er IA-bransjeprogram sykehjem».
Ta gjerne kontakt hvis du lurer på noe.