NHO Geneo på besøk hos Sintef: - Et unikt forskningsmiljø

Fra venstre: Ola Eloranta (NHO Geneo), Kari Grimholt (Direktoratet for e-helse), navn ikke notert, Hanne Haslene-Hox (SINTEF), Håvard Sletta (SINTEF Industri), Karita Bekkemellem (NHO Geneo), Roald Gulbrandsen (NHO), Sven Even Borgos (SINTEF Industri), Yrr Mørch (NaDeNo). Foto: SINTEF

På agendaen sto blant annet farmasøytisk produksjon, industriell forskning, vaksineforskning og fra grunnforskning til ny norsk industri.

Sintef er et av Europas største uavhengige forskningsinstitutter. ​Hvert år utfører de 7.000 prosjekter, de har 2.200 ansatte fordelt på 80 nasjonaliteter og har en omsetning på fire milliarder kroner. De samarbeider tett med helsenæringen, og driver frem forskning og innvoasjon innen laberatorier, programvare og tankelederskap. 

De bruker 220 millioner kroner på helseforskning i året. Dette fordeler seg på e-helse, helsefremming-forebygging, helsetjenester, medtek, og utvikling og produksjon av medisiner og diagnostika.

- Det er et helt unikt forskningsmiljø på veldig mange ulike områder. Vi trenger å forebygge og behandle sykdom på en annen måte. Det Sintef bidrar med er forskning i verdensklasse, sier Karita Bekkemellem, administrerende direktør i NHO Geneo. 

- Sintef utvikler egentlig forretningsområder og etablerer selskap som gjør at vi kan utnytte de allere etablerte medisinene, som for eksempel kreftmedisiner, på en ny måte og få mer persontilpasset medisin ut av den kunnskapen Sintef har, sier hun.