NHOs medlemsundersøkelse: Like stor andel optimister som pessimister blant NHO Geneo-medlemmer i november

Publisert

Foto: Pexels.com.

NHOs medlemsundersøkelser i november viser uendret markedsituasjon blant medlemsbedriftene sammenlignet med oktober. I NHO Geneo er det like stor andel optimister som pessimister.

Næringslivets hovedorganisasjons (NHO) og NHO Geneo følger det norske næringslivet i skriftende markedssituasjoner, der utviklingen varierer mellom bransje og geografisk området. NHOs siste medlemsundersøkelse ble gjennomført fra 30. oktober til 7. november.

I undersøkelsen oppga 18 prosent av NHO Geneos medlemmer at situasjonen er god, og 18 prosent oppga situasjonen som dårlig i spørsmålet om hvordan bedriftene vil vurdere sine markedsutsikter de neste seks månedene. Dette er en forbedring fra oktober, der 28 prosent av NHO Geneo-medlemmer så en forverring eller nedgang i markedsutsiktene for sin bedrift de neste seks månedene. 

Vi ser en liten oppgang på åtte prosentpoeng av medlemsbedrifter som mener markedsutsiktene er uendret siden oktober.

Når vi ser på medlemsbedriftenes vurderinger av den generelle markedssituasjonen i sin bedrift, ser vi en økning på ni prosentpoeng i bedrifter som mener markedssituasjonen er god – fra 18 prosent i oktober til 27 prosent i november. Medlemsbedrifter som vurderer markedssituasjonen sin som dårlig har hatt en nedgang på syv prosentpoeng fra oktober til november.

Majoriteten – 61 prosent – av NHO Geneo-medlemmer vurderer sin markedssituasjon som tilfredsstillende. 

 

NHO-bedrifter: Alt i alt

I undersøkelsen oppga 24 prosent av respondentene at markedssituasjonen var god, mens 24 prosent oppga situasjonen som dårlig. Det er omtrent samme andeler som foregående måned, hvor 23 prosent oppga situasjonen som god, og 24 prosent oppga situasjonen som dårlig.  

Les hele rapporten her.

Differansen mellom andelen positive og negative svar, nettobalansen, er uendret fra oktober på 0 prosent. Det er altså en like stor andel av respondentene som oppgir situasjonen som god, som det er som oppgir situasjonen som dårlig. 

Markedsutsiktene har så vidt bedret seg i november, men et stort flertall venter fremdeles forverring fremover. 12 prosent av respondentene venter bedring neste seks måneder, mot 41 prosent som venter forverring. I oktober var andelen henholdsvis 10 og 41 prosent.  

Nettobalansen for utsiktene bedret seg dermed fra oktober til november fra -31 prosent til -29 prosent.  

Du kan lese mer om NHOs medlemsundersøkelse her

  • Lena Verås Eriksen
  • Kommunikasjonsdirektør

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Registrer din e-post her: