SSBs sykefraværstatistikk: Fortsatt lavest sykefravær blant helsearbeidere i NHO-bedrifter.

Publisert

Foto: Pexels.

En tidligere artikkel fra NHO Geneo tok for seg SSBs tall på helsearbeideres sykefravær i første kvartal 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Nå har tallene for andre kvartal kommet.

Tall fra Statistisk sentralbyrås (SSB) sykefraværstatistikk viser at gjennomsnittlig sykefravær blant helsearbeidere (inkluderer spesialsykepleier, jordmødre, sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, hjemmehjelper samt andre pleiemedarbeidere) ansatt i NHO-bedrifter er lavere enn helsearbeidere i kommunal sektor.

SSB-tallene viser at helsearbeidere som jobber i NHO-bedrifter hadde et sykefravær på 7,7 prosent i andre kvartal i 2023. Helsearbeidere i kommunal egenregi hadde et sykefravær på 9,2 prosent i andre kvartal 2023. Sykefraværsstatistikken tar ikke bare for seg andre kvartal 2023, men andre kvartal 2019, 2020, 2021 og 2022.

Andre kvartal 2021 lå sykefraværet blant helsearbeidere under kommunal egenregi på 9,4 prosent. Til sammenligning lå sykefraværet blant helsearbeidere i NHO-bedrifter på 7,9 prosent. I 2020, da koronapandemien brøt ut, lå sykefraværet blant helsearbeidere ansatt i NHO-bedrifter på 7,0 prosent, og helsearbeidere under kommunal egenregi lå på 8,6 prosent.

Ut ifra tallene for andre kvartal 2019, 2020, 2021, 2022 og 2023 ligger sykefraværet til helsearbeidere under kommunal egenregi i gjennomsnitt på 8,9 prosent, og sykefraværet til helsearbeidere ansatt i NHO-bedrifter på 7,4 prosent. I gjennomsnitt betyr dette at sykefraværet til helsearbeidere under kommunal egenregi er 1,46 prosent høyere enn sykefraværet blant helsearbeidere ansatt i NHO-bedrifter.

Her kan du se tallene for første kvartal.

Sykefraværstatistikken måler sykefraværet blant bosatte lønnstakere i alderen 16-69 år i norske virksomheter, dokumentert gjennom egen- og legemelding. Formålet med denne kvartalsvise statistikken er å måle utviklingen i sykefraværet i Norge på kort og lang sikt, blant annet for å måle i hvilken grad målsetningene i IA-avtalen oppnås. Se tallene selv på ssb.no.

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Registrer din e-post her: