- Et håpefullt første skritt mot en mer helsefremmende fremtid

Publisert

Fra venstre: Mee Eline Eriksson, Erlend Svardal Bøe (H) og Wenche Evertsen, leder for Sats Norge.

Med eskalerende helseutgifter og et helsevesen som er under press, er det nødvendig med en politikk som ikke bare behandler, men også aktivt forebygger og skaper insentiver for å ta ansvar for egen helse.

Sats, Feelgood og Helse- og velferdsbransjen i NHO Geneo, ved fagdirektør Mee Eline Eriksson, tok initiativ til et møte med opposisjonen på Stortinget, hvor målet var å belyse den kritiske situasjonen i helsepolitikken og diskutere fremtidsrettede løsninger.

- Dette møtet markerer et håpefullt første skritt mot en mer helsefremmende fremtid, sier Eriksson.

Konkrete strategier

Hun understreker at NHO Geneos fokus var på regjeringens ambisiøse mål om en 15 prosents økning i fysisk aktivitet innen 2030.

- Vi diskuterte hvordan det nåværende helsepolitiske vakuumet, spesielt når det gjelder forebyggende tiltak, kan fylles med konkrete og effektive strategier, forteller Eriksson.

- En av de mest spennende diskusjonene dreide seg om en ny innretning av "grønn resept". Vi la frem vårt syn på hvordan kvalifiserte treningssentre kan fungere som et reelt komplement til de eksisterende frisklivssentralene. Med fleksible åpningstider, bred geografisk dekning, nødvendig infrastruktur og kompetanse innen helhetlig helseveiledning, står private treningssentre klare til å spille en nøkkelrolle i dette nye landskapet, legger hun til.

Det ble også diskutert hvordan sosiale helseforskjeller kan utjevnes gjennom målrettede helsepolitiske tiltak.

- Dette krever langsiktige og kostnadseffektive løsninger, noe vi er overbevist om at kan realiseres gjennom samarbeid og innovativ tenkning, forteller fagdirektøren i NHO Geneo.

- God helse er ikke gratis

Videre ble det enighet om å jobbe sammen med utdanningsinstitusjonene for å utvikle de nødvendige kompetansekravene for fremtidens helsevesen.

- God helse er ikke gratis – den krever engasjement, innovasjon og dedikerte innsatser fra oss alle. Ved å styrke samarbeidet mellom politikk, helsevesenet og privat sektor, kan vi skape en helsepolitikk som både forebygger uhelse og fremmer livskvaliteten for hvert enkelt menneske. Det er dette engasjementet vi ønsker å bære med oss videre i vårt arbeid, sier Eriksson.

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Registrer din e-post her: