Flere lærere i barnehage og skole: NHO Geneo er en av partene bak regjeringens nye rekrutteringsstrategi

Publisert

Tone Mila, fagsjef for barnehager i NHO Geneo.

Sammen med partene i skole- og barnehagesektoren legger regjeringen frem sin strategi for å rekruttere flere lærere og barnehagelærere frem mot 2030. NHO Geneo har vært med å utarbeide strategien som lanseres i dag.

Fra 2020 til 2023 har førstegangssøkere til lærerutdanningen gått ned med 35 prosent. I dag mangler Norge rundt 5.400 kvalifiserte lærere i barnehage og skole. For å snu den negative trenden, har regjeringen lagt frem strategien Flere lærere i barnehage og skole – Strategi for rekruttering i lærerutdanningene og læreryrket.

Strategien er utarbeidet i samarbeid med organisasjonene i Nasjonalt forum for lærerutdanning og profesjonsutvikling (NFLP), som stiller seg bak strategien og vil bidra til at målene i strategien blir nådd. NHO Geneo har plass i dette forumet og har ved Tone Mila, fagsjef for barnehager, vært med å utarbeide strategien.

 Strategiens fire mål

Partene bak strategien har satt ned fire mål som skal nås frem mot 2030:

 1. Lærerutdanningene er attraktive studievalg
 2. Lærerutdanningene har høy kvalitet og er profesjonsrelevante
 3. Alle nyutdannede lærere opplever en positiv overgang mellom utdanning og yrke, og får veiledning.
 4. Barnehager og skoler er attraktive arbeidsplasser som rekrutterer og beholder lærere.

Årsakene bak dagens rekrutteringssituasjon er mange og sammensatte. Partene bak strategien vil møte utfordringene med en bred tilnærming med tiltak både på kort og lang sikt, som flere aktører har ansvar for – hver for seg og sammen.

Private Barnehagers Landsforbund (PBL) og NHO Geneo skal:

 • som arbeidsgiverorganisasjon forhandle lønn- og arbeidsvilkår for barnehagelærere og andre yrkesgrupper i barnehage, som blant annet skal bidra til god rekruttering.
 • som interessepolitisk aktør representere private barnehager, blant annet gjennom NFLP, for å styrke barnehagelærerutdanningen og profesjonsutviklingen.
 • bidra til kvalitetsutvikling i private barnehager.
 • bidra til å løfte de gode fortellingene fra arbeidslivet i barnehagene.
 • støtte barnehageeiere og ledere i daglig drift.
 • støtte private eiere i arbeidet med å ha tilstrekkelig kompetanse og nok ansatte på jobb.
 • som arbeidsgiverorganisasjon og interessepolitisk aktør, utvikle trepartssamarbeidet i barnehagene, som videre vil styrke arbeidet med rekruttering til barnehagelærerutdanningen og yrket.

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Registrer din e-post her: