Strategisamling for NHO Geneos medlemsbarnehager: – Barnehagepolitikk trenger å komme høyre opp på agendaen

Publisert

NHO Geneos medlemsbarnehager satt seg ned på Næringslivets Hus for strategisamling. Sammen la de fremtidsvisjonen for private barnehager.

Fredag 7. juni var NHO Geneos medlemsbarnehager samlet på Næringslivets hus på Majorstuen i Oslo for å legge strategien for NHO Geneos barnehagebransje.

Anniken Hauglie, viseadministrerende direktør i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), innledet samlingen med innlegg om NHOs arbeid for offentlig-privat samarbeid og barnehagenes plass i det.

Karita Bekkemellem, administrerende direktør i NHO Geneo, innledet med innlegg om NHO Geneos egen satsning på barnehager.

– NHO Geneos medlemsbarnehager har en unik mulighet til å ta styring i en fremtidig mangfoldig og bærekraftig sektor, sier Bekkemellem.

Private barnehagers fremtidsvisjon

Hensikten bak strategisamlingen – i tillegg til å legge strategien for bransjen – var å sammen skape fremtidsvisjoner for private barnehager, skape felles virkelighetsforståelse og identifisere muligheter på kort og lang sikt.

– Barnehagepolitikk trenger å komme høyre opp på agendaen, og da trenger vi samlinger som dette. Både for bransjen vi holder på å bygge opp, og sektoren i seg selv. Det er bra at lederne sammen fikk forestille seg hvor bransjen er om fem år. Alt i alt er vi veldig fornøyde med dagen, avslutter Bekkemellem.

  • Tone Mila
  • Fagsjef barnehager

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Registrer din e-post her: