Webinar med Arbeidstilsynet: Status ett år etter endringer rundt bedriftshelsetjenester

Publisert

Foto: Skjermdump.

Bransjen Helse og Velferd (bedriftshelsetjeneste) i NHO Geneo, arrangerte webinar for medlemmene denne uken. På dagsorden stod erfaringer med ett år med nytt regelverk for godkjente bedriftshelsetjenester (BHT). Seniorrådgiver Mette Stølen Matre fra Arbeidstilsynet gikk igjennom erfaringene sett fra tilsynets side.

Det har i mange år vært en godkjenningsordning for bedriftshelsetjenester, forvaltet av Arbeidstilsynet. Godkjenningsordningen setter en rekke krav og bestemmelser knyttet til fagkompetanse og bistand til offentlige og private virksomheter.  Svært mange bransjer og sektorer har et lovkrav om å knytte til seg BHT. 

Per i dag er det omkring 145 godkjente bedriftshelsetjenester i Norge, med om lag 300 leveransesteder. Det er færre og større enheter og flere nettverk og kjeder.

Man ser samtidig at digital oppfølging øker i omfang. Prioriterte bransjer for BHT er: bygg/anlegg, helse/sosial og industri. Stølen påpekte at man er godt i gang med kontroller og oppfølginger etter nytt lovverk. Erfaringene er at mange bruker BHT etter hensikten, og fortsatt er BHT lite kjent blant de ansatte.

Dette fører til manglende medvirkning fra ansatte og VO, og mer brannslukking enn forebygging er også et moment som går igjen. Ofte er dette fordi arbeidsgiver tenker mest på kostnaden. Det er også utfordringer med useriøse aktører i bransjen, men Stølen understreket at i all hovedsak har vi en seriøs og solid BHT-bransje.

- Det var både nyttig og interessant å få en oppdatering fra Arbeidstilsynet etter ett år med ny forskrift. En forskrift vi også som bransje har jobbet mye med over flere år med innspill og arbeid inn mot høringsprosesser. Bransjen ønsker å være en god lagspiller i å sikre helseforebyggende arbeidsplasser og verdien av god og målrettet BHT, sier Torbjørn Furulund, bransjedirektør for Helse og velferd i NHO Geneo.

BHT-bransjen hadde også årsmøte, og vedtok planer og aktiviteter fremover for 2024/25.

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Registrer din e-post her: