Retningslinjer for samarbeid mellom arrangør av utstilling innen lab og Melanor

Utgangspunktet er at en faggruppe skal holde kurs eller seminar med utstilling. For leverandører er det avgjørende at arrangøren anser utstillingen som en integrert del av kurset/seminaret og at den dermed legges inn i programmet. Utstilling betyr at leverandørene betaler et vederlag og reiser til møtet med aktuelt personell og utstyr.

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Registrer din e-post her: