Statens legemiddelverk med webinar om egentilvirkning av medisinsk utstyr

Publisert

Den 13. april arrangerte Legemiddelverket et webinar om egentilvirkning av medisinsk utstyr, såkalt in house-production.

Enhetsleder Petter Alexander Strømme i Legemiddelverket uttalte før webinaret at de håpet å nå ut til mange for å bidra til økt kunnskap og forståelse om hva som nå gjelder. Det var stor interesse og mange deltagere på webinaret om egentilvirkning av medisinsk utstyr, og særlig in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr.

Ytterligere informasjon, link til opptak av webinaret og presentasjonene finner du her.